Adresse: Bremsbølvej, 6270 Tønder
N: 6084200 E:492969 (UTM 32 ETRS89)

 


Det nye ådige med yngleøen i Bremsbøl Sø. Foto: Martin Iversen

Størrelse: 15 hektar. (Erhvervet i 2013 for en donation fra DOF-Travel).
Fugleværnsfondens nyeste reservat et et resultat af behovet for klimatilpasning. Et dansk-tysk projekt, hvor man for at skabe mere plads til de større mængder af nedbør, aftager vand fra Vidåsystemet, der afvander store dele af grænselandet.

Naturtype: Nyskabt sø, afgræssede enge og en kunstig yngleø.

At komme dertil: Fra Tønder: I rundkørslen lige øst for Tønder, kør sydpå og kort før grænseovergangen ved Sæd kører du mod vest mod Bremsbøl. Kør ned ad Bremsbølvej til du kommer til Bremsbøl Sø. Søen ligger bag det nye ådige.

Faciliteter for besøgende: Endnu ingen, men området og yngleøerne overskues fint fra det nye ådige, som man kan gå en tur på.

Bedste årstid for besøg: Forår og efterår. Ved ankomst kan det være en god idé at stå bag ådiget og "lure", så man ikke skræmmer eventuelle fugle væk.

Ynglefugle: Fugleværnsfonden og lokale ornitologer følger med spænding, hvad der vil dukke op på det nye areal.

Rastende fugle: Allerede i vinteren 2012/2013 er de første knap 50 arter registreret. Især ænder, gæs og rovfugle.

 


Tidligere og nuværende aktiviteter i reservatet:

Lige til grænsen: Læs Martin Iversens artikel om det nye fuglereservat, Bremsbøl Sø 

Bremsbøl Sø projektet aftager vand fra Sønderåen, som er en del af Vidåsystemet. Luftfotoet her viser Bremsbøl FØR projektet.
Klik på billedet for en større version.


Tegningen viser projektets "actions", der har givet Sønderåen mulighed for at brede sig ud og blive til en fladvandet sø med fugtige enge. Klik på billedet for en større version.