Adresse: Bremsbølvej, 6270 Tønder
N: 6084200 E:492969 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 18,6 hektar.

Generel information: Reservatet blev erhvervet i 2013. Bremsbøl Sø er Fugleværnsfondens nyeste reservat og er et resultat af behovet for klimatilpasning. Reservatet indgår som en del af et dansk-tysk projekt, hvor man, for at skabe mere plads til de større mængder af nedbør, aftager vand fra Vidåsystemet, der afvander store dele af grænselandet.

Naturtype: Nyskabt sø, afgræssede enge og en kunstig yngleø.

Sådan kommer du dertil: I rundkørslen lige øst for Tønder kører du sydpå
og kort før grænseovergangen ved Sæd kører du mod vest mod Bremsbøl. Kør ned ad Bremsbølvej til, du kommer til Bremsbøl Sø. Søen ligger bag det nye ådige.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her.

Du kan downloade Bremsbøl Søs folder her.

Faciliteter for besøgende: Endnu ingen, men området og yngleøerne overskues fint fra det nye ådige, som man kan gå en tur på. Ved ankomst kan det være en god idé at stå bag ådiget, så man ikke skræmmer eventuelle fugle væk.

Bedste årstid for besøg: Forår og efterår.

 


 
 
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag