Skovens fugle
Den lille skov ved Østrup er rig på fugle - ca. 100 par småfugle af forskellige arter. Underskoven er tæt og med krat, buske og opvækst af unge træer. I de gamle træer er der mange huller. Her bor både spætter, mejser, stære og andre fugle.

De gamle træer bliver ikke fældet. "Træruinerne" er nemlig vigtige for fuglene - her er både redested og masser af insekter og larver. I lysningerne, hvor træerne har stået, vokser der snart nye træer op.

I maj måned kan man være heldig at opleve de uimodståelige natugleunger i reservatet.


Foto: Ivan Olsen.

Rørskovens fugle
Rørskoven ved Gundsømagle Sø er Østdanmarks største. Mange af rørskovens fugle høres mere end de ses - f.eks. vandriksene, der skriger som grise. Over rørskoven ser man tit rørhøgen på fødejagt. Hvis rørskoven tørrer ud om sommeren, kan fuglene ikke finde føde til deres unger. Derfor skal rørskoven plejes ved dels regelmæssig høst af rør, dels en høj vandstand i rørskoven hele sommeren.

Fuglene i søen
Søens vand er ikke så rent, som det var engang. Det præger fuglelivet. Gråand, knopsvane og blishøne kan godt finde føde - planter i det lave vand langs kanten af søen. Og lappedykkere er dygtige til at fange fisk, også i grumset vand. Men fugle, som stiller større krav til føde og levested, kan først yngle i søen, når vandet atter er rent.

Fuglene på engen
Dyrene på engen bør græsse helt ud til vandet. Det skaber en fugtig eng med gode levesteder, både til blomster og til vibe, rødben og andre vadefugle. Fri adgang er også vigtigt, så grågæssene kan komme op på engen med deres unger for at græsse.

Lækkersulten skægmejse kigger på myg. Foto: Ivan Olsen.

Gundsømagles sangsvane (Cygnus Cygnus)
Sangsvanen på billedet har opholdt sig i Gundsømagle Sø fra 2006. I starten i selskab med en Bramgås, men senere alene. Den gemmer sig ofte i rørskoven. I oktober 2007 var den der stadig, og en lille uges tid havde den selskab af en 1. års fugl i begyndende vinterdragt.

I Danmark overvintrede 5-11.000 fugle i 80’erne, men i 2004 var tallet for Danmark steget til 30 – 40.000 fugle. Danmark er dermed det foretrukne overvintringssted, måske fordi vi har så mange rapsmarker.

Sangsvanen yngler i det Nordlige Eurasien fra Norge (Island) til Beringshavet.
Totalbestanden i 70’erne var ca. 100.000 fugle, men den er gået væsentlig frem i 80’erne
Enkelte par yngler i Polen, Estland og Letland. I Sydsverige ca. 100 par. Nogle, kun 25-30 km. væk i Skåne
I 2002 ynglede et sangsvanepar første gang i Himmerland og fik 5 unger, hvoraf de 4 var flyvedygtige.


Gundsømagles sangsvane i rørskoven.


 
 
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag

Når du besøger Gundsømagle-området, så kik også ind her:

 

Velassorteret gårdbutik ved Pederstrup

 

Folk og natur ved fjorden

Herefordkød fra gårdbutikken