Fugleværnsfonden afholder i 2015 også mange spændende ture i fuglereservaterne. Turene ledes af naturvejleder Allan Gudio Nielsen eller dygtige frivillige ornitologer fra reservaternes arbejdsgrupper.

Alle turene udkommer i en turfolder i februar/marts måned, hvorefter den vil være at finde ude i Fugleværnsfondens reservater. Den kan også downloades her på hjemmesiden, afhentes i naturbutikken eller tilsendes mod et mindre beløb (porto samt svarkuvert med porto). Ring til sekretariatet på 3328 3839 for at høre nærmere.