Saksfjed Hyllekrog Foto Marie Louise 9
Foto: Marie-Louise Olsen 

Naturpleje
Til støtte for den nødvendige naturpleje i fuglereservaterne har Fugleværnsfonden fået udarbejdet detaljerede plejeplaner. Du kan hente seneste plejeplan for Hyllekrog-Saksfjed reservatet her.

Saksfjed-Hyllekrog er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats. Siden 1996 har Fugleværnsfonden drevet de østligste del af inddæmningen og sat skub i naturplejen. Fx hævede Fugleværnsfonden i 2009 vandstanden syd for Billitse Mølle. Et unikt fuglerigt vådområde er derfor genopstået og de græssende dyr gør deres til at åbne op i græstæppet så urter som soløje-alant, strand-nellike og vild selleri atter spirer frem. Fra Billitse Mølle og nord på til områdets nordlige P-plads har Fugleværnsfonden skabt et 90 hektar stort græsningslandskab. Køer og heste afgræsser området sammen med de op mod 200 dådyr, der nyder godt af den fred som fuglereservatet giver. Visionen er et naturligt græsningslandskab.


Foto: Allan Gudio Nielsen

Vilde heste i inddæmningen
Vilde Exmoor-ponyer udgør en del af naturplejen i Fugleværnsfondens sydlollandske reservat. De vilde heste hjælper til at bevare de lysåbne naturtyper ved at holde vegetationen nede. Men hestene er også med til at gøre et besøg i reservatet til en større oplevelse. 

I 2006 indførte Fugleværnsfonden vildheste i reservatet Gulstav Mose på Sydlangeland. Bestanden voksede og de første Exmoor-ponyer, der blev udsat i Saksfjed i 2013, stammer fra bestanden ved Gulstav Mose. Der er lavet to folde i Saksfjed Inddæmning, hvor hestene og økologiske kreaturer græsser og har adgang til 17 hektar skov. Ydermere holder flere end 200 dådyr til i skovene i inddæmningen. Vildhestene blev bragt til Saksfjed for at pleje især enge og overdrev, og de går ude hele året. Hermed indgår de som en vigtig del i arbejdet med at skabe egnede levesteder for de fugle, som er knyttet til den lysåbne natur.

Vil man ud og nyde synet af de flotte vilde heste, gøres der opmærksom på, at det skal ske på afstand. Det er ikke tilladt at gå ind til dem eller fodre dem, hestene er - vilde.


Foto: Allan Gudio Nielsen 

 


 
 
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag

Når du besøger Saksfjed-Hyllekrog, så kik også ind her:


Lyttesholm - det kommende naturcenter for området


Stilfuldt afslappet B&B