Naturen i en hedemose
Den åbne hedemose og tørvegravene er levested for mange fugle. I søen yngler gråænder, blishøns og tidligere en lille koloni af hættemåger. Her yngler også flere par lille lappedykker. Dem ser man ikke så tit, fordi de er små og skjuler sig ved søbredden. Men man hører tit deres høje, trillende sang.

Over mosen kan man om foråret se og høre dobbeltbekkasinen i parringsflugt. Hannen styrtdykker med spredte hale-fjer, så det giver en helt speciel, brummende lyd.

At leve i en hedemose stiller helt specielle krav til både planter, smådyr og fugle. Jordbunden er sandet og ovenpå ligger et tykt lagt af tørvemosser. Derfor er mosejorden sur og fattig på næringsstoffer. Det er derfor ret få - men specielle - plantearter, som kan klare sig her: bl.a. klokkelyng, hedelyng, rosmarinlyng, pors og kæruld. Kæruldens hvide "uldtotter" blev førhen brugt som fyld i fattigbondens madrasser.

Af smådyr er der især en masse edderkopper. Hver nat laver de nye spind, så de er hele og friske til dagens fangst. I morgenduggen afslører de mange spind sig som et florlet, bølgende tæppe ud over mosen.

Der er også god mulighed for at studere fascinerende dagsommerfugle og andre vingede insekter i Søgård Mose.


Stregbredpande. Foto: Egon Iversen

Langhornet Møl. Foto: Svend Ove Jensen.

Rødfrynset Bjørnespinder. Foto: Svend Ove Jensen.

Moserandøje. Foto: Svend Ove Jensen.

Moseperlemorsommerfugl, oversiden. Sommerfuglen forekommer i mange højmoser,
da den er afhængig af tranebær, som larvens eneste værtsplante.
Foto: Egon Iversen.Moseperlemorsommerfugl, undersiden.
For at kunne bestemme arten med sikkerhed, skal man se på undersidens mønster. Foto: Egon Iversen.


Storplettet Perlemorsommerfugl. Foto: Egon Iversen.Søgård Mose imponerer ofte ved et besøg. 17. maj 2010 så Egon Iversen denne rastende trane i kærulden, 2 lærkefalke gav flot opvisning i insektfangst, og derudover sås bl.a. sortklire, gøg, skovpiber, bynkefugl, stenpikker og grå fluesnapper. Foto: Egon Iversen.


Her er Egons grå fluesnapper i Søgård Mose. Foto: Egon Iversen.
 

Udover fuglene rummer Søgård mange fine, og efterhånden sjældne planter. Foto: Helle Hjorth


Her blomstrende tranebær. Foto: Helle Hjorth


I maj blomstrer rosmarinlyng i mosen. Foto: Helle Hjorth