Projekter
Fugleværnsfonden arbejder med naturforvaltning på flere planer. Dels gennem den daglige drift af fuglereservaterne, og dels gennem projekter, som genopretter og forbedrer vore naturområder til gavn for fugle og folk. Og som gavner den biologiske mangfoldighed i det hele taget.

Fugleværnsfondens modtager blandt andet støtte fra landdistriktsprogrammet til fuglereservaterne:

Anden støtte
Andre projekter støttes af eksterne samarbejdspartnere som Direktoratet for FødevareErhverv, EU, forskellige fonde, kommuner og via testamentariske gaver.

Herunder finder du links til nogle af projekterne:

Fugleværnsfondens frivillige fugleovervågningskorps

LIFE70 - Gulstav 2012 - 2018

LIFE projekt Sølsted Mose 2011 - 2016 - afsluttet 

LIFE projekt Bøjden Nor 2010 - 2013 - afsluttet

Grågås blandt majgøgeurter i et af Fugleværnsfondens reservater.
Ikke bare fugle, men også planter, insekter og padder tilgodeses i projekterne. Foto: Allan Østergaard. 
 
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag