Her finder du en liste over foldere, plejeplaner og rapporter mm., som du kan downloade.

Fugleværnsfondens folder om testamentariske gaver

De betænkte Fugleværnsfonden - se liste over testamentariske gaver 2001 - 2016

God fondsledelse
Godkendt skema for anbefalinger for god fondsledelse
Generel information om bestyrelsen i henhold til anbefalinger for god fondsledelse (supplerende dokument til ovenstående skema)


  Fugleværnsfondens årsskrift - 2016
  Læs om årets gang i fuglereservaterne

 

 

 

 


  

Tidligere udgaver: 
2015, 20142013, 20122011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006200520042003


Vedtægter for Fugleværnsfonden


Fugleværnsfondens regnskab for 2015


Fugleværnsfondens årsberetning:

2015, 2014, 20132012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004200320022001


SVALESPILLET - fascinerende "trækfuglespil" for børn og voksne - download det her


FUGLEVÆRNSFONDENS TURFOLDER 2017 
Den kan downloades her, hentes i Naturbutikken eller i et af fondens reservater nær dig.


Foldere fra nogle af fuglereservaterne:

Nivå Bugt Strandenge:
forår

Vaserne: 
forårsommerefterårvinter

Gundsømagle Sø
forår, efterår, vinter

Ravnstrup Sø

Nyord Enge
forår, sommer, efterår, vinter 

Barup Sø 

Saksfjed-Hyllekrog

Gulstav Mose

Tryggelev Nor

Bøjden Nor

Søgård Mose

Bremsbøl Sø

Stormengene

Sølsted Mose

Stubbe Sø

Agerø


Plejeplaner:

Plejeplan Vaserne

Plejeplan Gundsømagle Sø

Plejeplan Barup Sø

Plejeplan Tryggelev Nor

Plejeplan Bøjden Nor

Plejeplan Stormengene

Plejeplan Stubbe Sø

Plejeplan Agerø

Plejeplan Hyllekrog-Saksfjed 


Idéfase 2007 Natura 2000 plan:
Fugleværnsfondens kommentarer til basisanalyserne for Natura2000- områder indenfor fuglereservaterne kan findes under de enkelte reservater - under "Naturpleje". 


Fugle for folket
Aage V. Jensen Naturfond støttede i 2003  -2009 et stort projekt i Fugleværnsfonden. Se folder om projektet her


Fuglekasser
Her kan du hente tegninger til stære- og mejsekasser


Rapporter
Ynglefuglerapport Nyord Enge 2016 - Avifauna Consult
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tidsskrifter
DOFT om Fugleværnsfonden


 
 
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag