På en række af Fugleværnsfondens reservater kan børn og unge ”Adoptere et reservat” i deres nærområde.


Jubiii, vi har lavet en rede til skægmejsen! Foto: Allan Gudio Nielsen

Herved får børnene mulighed for at opleve ansvarlighed og tilknytning til et stykke natur, hvor de selv er med til at udføre relevant naturpleje i samarbejde med den lokale frivillige arbejdsgruppe og Fugleværnsfondens naturvejleder.

Kontakt Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Gudio Nielsen, hvis du er interesseret i at adoptere et reservat.


Sara i rørskoven. Foto: Allan Nielsen

Eksempler på konkrete aktiviteter:

Anlæggelse af snogehøje og frølommer, rydning af krat og høslet, opsætning af fuglekasser og skægmejsereder, registrering af fugle, insekter og planter og andre biotop undersøgelser.


Pyt med vaders... Foto: Allan Nielsen


 
 
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag