Her kan du se, hvornår Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper arbejder i fuglereservaterne eller holder planlægningsmøder.
Der kan forekomme spontane arbejdsdage, som ikke omtales her.

Er du interesseret i naturpleje, så kik forbi på en arbejdsdag og se hvad vi laver!Mandag i november - keep up the good work!
mandag 12. november kl. 09:00

Arbejdsdagene planlægges løbende. Nu også på hverdage, hvor det gode arbejde fra i lørdags fortsættes med følgende opgaver:

1) Vi har noget vejfyld liggende, som vi vil fylde i markvejens huller.
2) Vi skal beskære bevoksningen langs hegnet ved markvejen.

Der kan også fældes birketæer på den nordlige eng, hvis vi bliver mange, eller hvis nogen foretrækker dette arbejde.

Medbring gerne arbejdshandsker, en beskærersav eller en grensaks. Måske en skovl, hvis du vil være med til vejvedligeholdelse.

Husk madpakke og noget varmt at drikke!

Tilmeld dig gerne på forhånd til Lars Munk på sms, telefon eller mail.

Mødested: Billitse Mølle, hvor der også er mulighed for at holde frokost og kaffepauser indendørs.

Kontakt: Lars, lmu(a)pc.dk

Reservat: læs mere om Hyllekrog-Saksfjed her

 


 
 
Vi har brug for dig - giv et støttebidrag