Fugleværnsfonden arrangerer jævnligt fællestræf for medlemmerne af de frivillige arbejdsgrupper. Fællestræffet går på skift mellem fuglereservaterne, gæsterne guides rundt af de lokale frivillige, og der er rig mulighed til at udveksle erfaringer om naturpleje, vedligeholdelsesarbejde mv. 

Alle medlemmer af Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper kan deltage i fællestræffet, som for første gang fandt sted i 2003 ved Stubbe Sø.

Billedreportage: