Høslætdag i Ravnstrup
mandag 22. juni kl. 18:00

Det årlige slæt finder sted. Indkaldelse og opgaver følger på mail.

Mødested: i reservatet

Kontakt: Anne G. Kristensen, kontaktperson

Reservat: læs mere om Ravnstrup Sø her