Arbejdsdag Vaserne
søndag 27. september kl. 09:00

Rydning af bredzonearealer (5.a) samt tømme
redekasser. Mere info følger.

Kontakt: Fugleværnsfondens sekretariat

Reservat: læs mere om Vaserne her