Væk med opvækst af fyr på Stormengene
søndag 4. oktober kl. 09:00

Der er en del opvækst af fyr i de lave hedekærsområder. Særligt hér er det oplagt at holde trævækst borte, da de medvirker, at de fugtige lavninger udtørrer og vegetationen udskygges. Om muligt fjernes træerne
med roden. Alternativt klippes de tæt ved basis.

Fugleværnsfondens bestyrelse besøger Stormengene samme dag og arbejdsgruppen inviteres til møde bestyrelsesmedlemmerne og at deltage på en besigtigelse rundt i reservatet.

Mødested: i reservatet

Kontakt: Jan Ravnborg, kontaktperson

Reservat: læs mere om Stormengene her