Arbejsgruppemøde og arbejdsdag Saksfjed-Hyllekrog
torsdag 2. september kl. 16:00 - 21:00

Arbejdsgruppemøde med arbejdsdag og
indvielse af Ninas Hus om muligt.

Reservat: læs mere om Hyllekrog-Saksfjed her