Foto: Strandskade af Ulrik Bruun

Fugleliv hele året
Om foråret begynder Agerøs strandegne at myldrer af liv. Fra marts til sidst i maj raster hjejler i hundredevis, og i samme periode topper antallet af lysbugede knortegæs med cirka 4500 fugle. Fra midt i maj trækker de ligesom hjejlerne nordpå for at yngle.

Om sommeren har fugle som strandskade, vibe, klyde og havterne travlt med at udruge æg og passe unger, og højt over dem alle slår lærken en trille. 

Om efteråret raster store flokke af ænder på det lave vand rundt om Agerø. Den talrigeste art er pibeanden. De højnordiske vadefugle, som har rastet i området siden slutningen af juli, forlader nu landet.

Om vinteren ses de lysbugede knortegæs i stort tal allerede fra november måned, særligt hvis vinteren er mild.

 

 

fuglenesfristeder