Udskriv


Foto: Peter Vadum

Agerø er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats. 

Fugleværnsfonden har udarbejdet en plejeplan for reservatet Agerø. Du kan downloade gældende plejeplan her.