Tirsdag den 4.september 2012 havde arbejdsgruppen en mængde opgaver - før EU-Kommisionens besøg senere på måneden.
Finn og Inge skriver om arbejdsdagen:

"Vi havde en fin arbejdsdag i flot vejr, og vi nåede hele dagsordenen - Per Bak havde "tyvstartet" lidt et par dage før. Han slog hele stien på begge sider til Klydeskjulet fordi han ikke syntes, den var slået i lang tid. Jeg fik fjernet stubben og ryddet et kighul i hegnet - der blev et flot udsyn til søen og hele området.

Ingen havde lyst til at slås med ragusaen, så vi blev enige om en fælles indsats som sidste punkt for dagens gøremål. På et tidspunkt lå 4-5 stykker på knæ inden for hegnet og hev spæde skud op af sandet. Køerne kom nærmere og begyndte at æde af det oprevne, og nogle håndfodrede dyrene. Pludselig lød et advarselsråb: "Tyren kommer!" Og så kom der gang i en hurtig retræte - Inge tog den baglæns over hegnet, men alle nåede over. Tyren brummede og skrabede voldsomt med forbenet - ingen skulle fraternisere med dens koner og børn.


Gruppen var enige om, at der manglede et skilt med "Sti til fugleskjul" ved parkeringspladsen fra Dyndkrogvej - Inge og jeg gik sidste uge fejlagtigt gennem trælågen i stedet for at gå til venstre ad stien.


Inge har lagt foldere hos købmand og campingplads.


Mange hilsener Finn og Inge
"