Udskriv

Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Bøjden Nor

Arbejdsgruppen mødes 4 – 6 gange om året til større arbejdsopgaver. Mest i efterårsmånederne, hvor forstyrrelse af faunaen er mindst. Derudover har flere i gruppen løbende opgaver med optælling af fugle, græsslåning, turguidning samt almindeligt opsyn i reservatet.

Vigtig indsats
I disse år har arbejdsgruppen en ekstra udfordring i forbindelse med LIFE-projektet, hvor arbejdsgruppen får nye arbejdsopgaver og så at sige "rydder op", hvor entreprenørerne slap.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakteFugleværnsfondens sekretariat.