ArbGruppeNytSkilt1000

En stor del af naturplejen i Gulstav Mose varetages af Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe på Sydlangeland. Arbejdsgruppen dækker også Tryggelev/Nørreballe Nor, se mere her. 

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.

Herunder kan du få et indblik i gruppens forskellige aktiviteter. 

Arbejdsdage

Børge fortæller: ” Arbejdsgruppen arbejdede den 28 på at få klargjort fuglekasser, så de kan sættes op i reservaterne i Bøjden Nor og på Sydlangeland....

Ørnens dag

Mange fra arbejdsgruppen deltog i Ørnens Dag ved Odense Fjord den 17. februar 2013, hvor man havde medbragt "papfuglene", en samling rovfugle i hel størrelse....

Juleri i mosen

4. december 2011: Juleri i mosenSe fotos af de gæve medlemmer af arbejdsgruppen, der trodser vand, mudder og kulde. For jul skal der være i Gulstav Mose! Hent...

Botanisk dag

Botanisk Dag i Gulstav Mose med Aksel Hansen og Marie-Louise OlsenArbejdsgruppen vil gerne vide mere om mosens planter, så det kan formidles viderere på "Åbent-Hus...

Nytårstjans

Åbent Hus i fugletårnet... Kold nytårstjans - læs her 

Åbent hus

 Arbejdsgruppen på Sydlangeland afholder Åbent-hus arrangementer i det høje fugletårn ved Gulstav Mose. Her fra 25. oktober 2009. Foto: Allan Østergaard....

Arbejdsdag

Nyt skiltehalvtag til reservatet En del af arbejdsgruppen foran det nye skiltehalvtag, oktober 2008. Fra venstre: Peter, Vibeke, Jørgen, Knud, Hanne, Aksel, Poul...

Indvielse af fugletårn

Se reportage om arbejdsgruppens indvielse af det nyrenoverede fugletårn i Gulstav Mose 16. december 2006.

fuglenesfristeder