Nyt skiltehalvtag til reservatet


En del af arbejdsgruppen foran det nye skiltehalvtag, oktober 2008. Fra venstre: Peter, Vibeke, Jørgen, Knud, Hanne, Aksel, Poul og Allan. Foto: Helle Hjorth. 

Rydning af kreaturpassage


Arbejdsgruppen rydder en kreaturpassage i kanten af Gulstav Mose. 2003. Foto: Børge Rasmussen.

Velfortjente pauser


Et hvil må der til. Per og Børge klar til at hugge ind på kagen. Februar 2008. Foto: Helle Hjorth.