Botanisk Dag i Gulstav Mose med Aksel Hansen og Marie-Louise Olsen
Arbejdsgruppen vil gerne vide mere om mosens planter, så det kan formidles viderere på "Åbent-Hus arrangementerne" i fugletårnet.
Den første time med tæt regn fordrev gruppen med flora, kaffe og morgenbrød i Dovnsgårdens madpakkehus.
Senere var det ud i sumpen og kigge på alm. blærerod, skovgøgelilje mv.