Nivå Bugt Strandenge har tilknyttet en gruppe af frivillige naturplejere, der arbejder energisk for at gøre reservatet indbydende for såvel fugle som publikum.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.

Herunder kan du læse om gruppens fremtidige aktiviteter samt beretninger fra deres arbejdsdage.

Aktiviteter i arbejdsgruppen:
Se datoerne i Naturplejekalenderen 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Åbent Hus, Naturens dag 10. august 2017

Bo Svensmark beretter:

"Naturen viste sig fra sin bedste side med godt vejr og mange fuglearter ved åbent hus i Fugleværnsfondens reservat Nivå Bugt Strandenge på Naturens Dag 2017. Solen skinnede hele dagen og den jævne sydvestlig vind var dejlig mild, så mange havde lagt søndagsturen omkring fugletårnet ved Tangen syd for Nivå Havn. På trods af at det var meget højvandet, blev der alligevel mange gode fugle at se på. Isfuglen var forbi 3 gange i løbet af dagen, så mange fik set den smukke fugl. Da isfuglen forsvandt ind mod åen første gang, blev den straks erstattet af en smuk spurvehøg hun, der sad på næsten samme sten som isfuglen, på den nordlige side af tangen. Den kunne ses på 30 meters afstand i et teleskop, der blev flyttet fra tårnet og ned på engen. I modsætning til isfuglen blev spurvehøgen siddende i næste 3 kvarter, så rigtigt mange fik en rigtig god fugleoplevelse her. Men der var også 4 dobbeltbekkasiner, der kunne ses på tæt hold, enten lige syd for tårnet ved en lille sø i rørene, eller på sandtangen midt på den store tange. Et par gange kom en større flok viber i følge med mange stære og slog sig ned på tangen, men de fleste fløj igen. En lille flok stillids hold til i tidslerne nord for tårnet, en hvidklire fløj jævnligt over rørskoven, skægmejser blev hørt, to bynkefugle hoppede op og ned på hegnet, og på vandet kunne man se 3 skeænder, 3 pibeænder og 2 splitterner. Der blev også set toppet skallesluger, edderfugl, skarver, hvinand, gråand, splitterne, svartbag, sølvmåge, hættemåge, tornsanger, engpiber, hvid vipstjert og rørspurv. Især to pibeænder og 3 gråænder i eklipsedragt gav anledning til gode diskussioner om fældning og de forskellige sommer-, vinter-, eklipse- og ungfugledragter. Ud over spurvehøgen var det ikke rovfuglenes dag. Vi så en tårnfalk, nogle, mest lokale musvåger, og 3-5 hvepsevåger. Så en rigtig fin Naturens Dag".

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Åbent Hus 23. april 2017

Bo Svensmark og Ivan Olsen beretter:

”Dagen startede med solskin, og vi varmede os i solen, men efterhånden som dagen skred frem blev det mere overskyet, og det begyndte at blæse op. Lidt rovfugle trak igennem området – tre musvåger, én spurvehøg, tre rørhøge og en fiskeørn. Fiskeørnen var den rovfugl, der kom tættest på, og vi kunne se den havde en fisk i fangerne.  Ialt besøgte 65 deltagere tårnet, og der var stor interesse og spørgelyst. Vi hyggede os med snak om løst og fast. Teleskoper, fuglebog og håndkikkerter blev flittigt anvendt. Det var højvandet, så der var ikke mange fugle på den lille sandtange, der endnu stod tilbage. Af andefugle foran tårnet blev set ederfugl, toppet skallesluger, gråand, krikand, knarand-han, fire mågearter af de almindelige og af vadefugle blev kun set vibe og strandskade. Et par splitterner kom forbi og blev således både hørt og set. De altid tilstedeværende fugle som knopsvane og fiskehejre blev set og skarverne blev fremvist i vinterdragt, yngledragt og ungfugledragt. Småfuglene var ikke rigtigt tilstede i dag, men krage, allike, hvide vipstjerter var der hele tiden samt en gransanger blev set til sidst i krattet bagved tårnet. Alt i alt en rigtig hyggelig og god tur”.

 DSC4725-3

 DSC4724-2

 48A4512-4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forårsoprydning, april 2017

Lise skriver: 

"Det var en flot forårsdagdag i lørdags, hvor vi var otte personer fra arbejdsgruppen, der tog fat på forårsoprydningen efter de kraftige vinterstorme. Jeg synes, det var et fantastisk godt arbejde, der blev udført. Og sikke meget der blev lavet. Super!

Vi fik ikke tid til at kikke så meget fugle, men der blev snakket en del, og vi fik nydt min hjemmebagte kage til kaffen.

Tak for det flotte arbejde!"

 MG 8984300dpi small 1

 MG 8994300dpi small 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbejdsdag, september 2016

Lise, kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Anders var ivrig efter at komme i gang, så han tyvstartede denne arbejdsdag. Han havde allerede beskåret slåen ved hegnet tæt ved kvægbroen, inden vi andre kom kl. 10. Og han var godt i gang med at fælde træer på Tangestien. Det var dejligt for vi havde mange opgaver. Vi sluttede af med pizza, som vi indtog i fugletårnet.

Tak til alle for den gode indsats!"

BO IMG 1441 small

Nils IMG 1444 small______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kvæg på engen 12. juni 2016

Lise, kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, beretter:

"I dag så Walther, at Søren Pedersen med sin traktor og vogn kørte forbi, så jeg skyndte mig ned ved folden for at overvære køernes ankomst, der som regel foregår meget roligt. Det er alligevel altid spændende at se køerne, når de slippes ud i området. 27. maj fik vi de første 12 køer og nu i morges kl. 09 kom der yderligere fem køer. Så vi har nu 17 køer af racen Charolais, der alle går i vores gamle område. Nogle steder kan køerne gå under hegnet ud til Øresund. Det må de godt, de finder selv ind under hegnet igen. Hvis I alligevel ser noget udsædvanligt, så er I velkomne til at ringe til mig eller Søren. Af de fem køer, der kom i dag, er fire små og lidt livlige kalve og én hun, der er større og mere rolig. Vi kan snart forvente at få yderligere måske 40 køer i det nye sydlige område. På det ene foto kan I se Søren der lige holder øje med køerne, inden han kører fra området".

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Åbent Hus-arrangement søndag den 29. maj 2016

Bo og Ivan fra den frivillige arbejdsgruppe beretter:

"Dagens åbent hus arrangement blev afholdt i en hyggelig og afslappet atmosfære, hvor deltagere gennem dagen besøgte tårnet og fik en hyggelig sludder, dels med hinanden men også med lederne som viste fuglene frem. Der var stor spørgelyst, især fra en familie med to børn, som også gik i gang med at tegne fugle ud fra de udlagte fuglebøger. Vores indkøbte bøger og kikkerter var hele tiden udlånt til personer, der var dukket op uden medbragt udstyr. Vejret var lunt cirka 20 grader, og der var næsten ingen vind.  De vigtigste observationer var et par Knortegæs og en Bramgås, der rastede ud for tårnet. Der var stort set intet træk, men kl. 12.40 kom to fine Hvepsevåger forbi ret tæt på tårnet og trak i nordlig retning. Vi opgjorde antallet af besøgende deltagere til minimum 48".


Arbejdsdag på Tangen 30. august 2015

Lise, kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Dette var måske sidste arbejdsdag i år medmindre, der dukker uventede opgaver op. Stien langs åen blev genfundet og ryddet, så man bedre kan gå der. Der er stadig områder, der er våde eller fugtige, så man skal se, hvor man går, og gå forsigtigt. 
Udsigtspladsen ved åen blev også slået, så man bedre kan nyde udsigten fra den lange bænk. Desuden blev der luget og klippet ved fugletårnet. Dagens arbejdere var Anders, Bo, Peter, Walther og Lise. Dagens kage var med æbler fra haven. Fugletårnet var godt besøgt i det dejlige vejr, og der var også lidt fugle at se: dobbelt bekkasiner, mange viber, vandriksen viste sig og blev også hørt i flere områder. Fiskeørnen blev set af flere, og de sidste, der gik fra fugletårnet fik også en dejlig oplevelse med isfuglen, der musede inde i bugten.

Tak for hjælpen!"

arbejdsdag tangen 1

arbejdsdag tangen 2

 MG 8283 300dpi

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbejdsdag søndag den 10. august 2015:

Lise, kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:


"Det var planen, at arbejdsdagen skulle have været om lørdagen, men grundet en vejrprognose, der lovede regn og torden valgte jeg at aflyse arbejdsdagen lørdag morgen og ændrede arbejdsdagen til søndag. 
Søndag formiddag var solrig og vindstille, hvor der kun var relativt få vadere, der en overgang blev forstyrret af vores arbejde.

Birgitte beskar og håndlugede på Tangestien, hvor Walther ordnede stien med græstrimmer. Peter og Jan fik ordnet en sti langs hegnet hen til rosenbænken mod Nord. Anders ordnede området omkring fugletårnet og bænkene og lugede mælder på Tangen sammen med Lene, der senere hjalp mig med at vaske alger af fugletårnet. 

Efter endt arbejde nød vi udsigten til fuglene, der straks kom tilbage og flere dukkede op. Det var dejligt at se hvidklire, rødben og mudderklire, imens vi indtog vores kaffe og kage i fugletårnet. 

Tak for hjælpen!"

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fødselsdag på Tangen onsdag den 1. juli 2015:

Lise, kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Det var en fantastisk dejlig aften, da arbejdsgruppen fejrede reservatets 7 års fødselsdag. Vi var ni personer, der var mødt op for at fejre dagen, hvor vi skålede i grønspætte drik (Woodpecker, engelsk cider) og efterfølgende indtog vores kaffe med Lenes dejlige hjemmebagte gullerodskage i fugletårnet. Vi hyggesnakkede og i lagunen svømmede en skallesluger mor med hendes 11 unger rundt og fouragerede. En flok ryler gik i vandkanten og lavede nu og da flyveopvisning. Bo har taget lidt fotos af fuglene.

God sommer!"

På gruppebilledet ses øverst fra højre: Jan, Peter og Anders. Nederst fra højre sidder Anny (Bo’s kone), Lise, Lene; Birgitte, Uffe og Bo.

foestang

foestang1

foestang2


Arbejdsdag lørdag den 2. maj 2015:

Lise, kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"På denne dejlige forårsdag, hvor gærdesangeren sang på stien og slåen står i fuld flor, var vi en lille aktiv flok på 6, der havde arbejdsdag på Tangen. Ivan, Birgitte, Peter, Lene og Walther fordelte flis på stien og jeg afvaskede graffiti på fugletårnet. Denne gang havde kommunen leveret barkflis, der er lidt mere grov, men som til gengæld måske holder lidt længere. Når det lå i bunker på stien, så det ikke ud af meget, men fordelt blev det alligevel fint.
Efter arbejdet indviede vi den nye lange bænk ved åen, hvor vi velfortjent delte 2 familie pizzaer til vores medbragte kaffe."

 


2015: Nivå Bugt Strandenge gøres forårsklar for besøgende!

Lise, som er kontaktperson for gruppen, skriver om forårsarbejdet i reservatet:

"Vi havde nogle gode effektive arbejdsdage, den 28. marts og 1. april. Selvom kommunen ikke havde leveret flis, fik vi ordnet mange andre opgaver. Der blev samlet affald på tangen, så fuglene kan få fred derude på selve indsamlingsdagen senere i april måned. Lågen blev gravet fri for tang, vi fik flyttet/sejlet en stor planke fra nord for åen til området syd for åen ved rosenbusken, og der blev renset mos og alger af fugletårnet og grenene ved stien blev beskåret. Tak for det gode arbejde!"Forårsoprydning (også efter stormene): 

Lise, som er kontaktperson for gruppen, skriver om den 25. marts:

"Solen skinnede og det var dejligt at høre den første splitterne kalde, imens vi var i gang med at finde jernbanesvellerne frem fra rørskoven. Vi var igen en lille flok på seks personer, der deltog i arbejdsdagen på Tangen.  Jernbanesveller blev trukket på plads og de er nu klar til en ny sæson på tangen. To fuglekasser blev renset og hængt op i de få store slåen, der stadig står oprejst. Annette frigjorde de små nye planter af slåen for tang. Vi håber de kan vokse sig store og stærke.
Igen tak for den gode indsats til de fremmødte i dag!"
Fra venstre: Peter, Bo, Uffe, Anders, Annette og Lise 

Arbejdsdagen den 22. marts 2014

Lise skriver:

"En lille flok på 6 deltog i arbejdsdagen på Tangen. Walther med hjælp af Jan, beskar træer. Uffe fjernede drænrør og affald. Lene, Birgitte og jeg flyttede mursten og tang, så det nu ser lidt bedre ud. Stolper og låge ligger nu ved fugletårnet, så PIT hegn kan genbruge materialerne. Tak for den gode indsats til de fremmødte i dag!"
 


Tangen fejrede 5-års fødselsdag

Lise skriver mandag den 1.juli 2013:

"Det var en lidt ustabil vejrsituation denne aften, hvor fuglereservatet havde 5-års fødselsdag. Kort efter kl. 19 kom en kraftig regnbyge. De få fremmødte, der deltog i fejring af fødselsdagen (Anders, Walther, Birgitte og jeg), tog tilflugt under fugletårnet, hvor vi satte presenning op. Her indtog vi kaffe og kage og havde det hyggeligt. Det varede dog ikke længe før vejret klarede op, og vi igen kunne stå og nyde synet at rylerne fra fugletårnet. Det ålegras, der er kommet i land i den lille bugt nord for Tangen, har dannet en lille ø. Denne ø er meget populær hos mange fugle til fouragering. Det var især en krumnæbet ryle, der tog meget af vores opmærksomhed, da rylens røde dragt var flot i aftensolen. Desuden var der mange almindelige ryler, lille præstekrage og mudderklirrer."

  


En god arbejdsdag i det lunefulde danske sommervejr!

Lise skriver lørdag den 22. juni 2013:

Vejret er uforudsigeligt og især lige for tiden. Det lykkedes dog at holde arbejdsdagen i næsten tørvejr. Der kom lidt dråber, da vi velfortjente skulle nyde vores kaffe og kage. Dette foregik denne gang i ly under og ved fugletårnet. 
Det var en god, effektiv arbejdsdag, hvor 10 deltog. Walther slog græs med trimmer langs stien. Uve, Annette og Peter beskar planter langs stien. Bo og Morten kørte flis ud på stien, imens Birgitte fordelte det pænt. Uffe og Anders luftede leerne langs trampestien og ved udkigspladserne. Jeg selv styrede tropperne og foto-dokumenterede arbejdsdagen. Tak for den gode indsats til alle. Vi fik virkelig nået meget."

 


Forårsrengøring med fuglekig

Lise skriver mandag den 15. april 2013:

"Det var en flot trækfugledag i lørdags, hvor 11 fra arbejdsgruppen tog fat på forårsopgaverne. Vi så blandt andet mange rørhøge og fiskeørne, der trak forbi, så det var til tider svært at koncentrere sig om arbejdet... Alligevel blev der fjernet tråd på hegnet, beskåret slåen, skruet nye skilte på affaldsspand og telefonpæl, fjernet affald samt kørt træflis ud på stien. Vi blev dog ikke helt færdige med flisen, og starter derfor næste arbejdsdag på søndag kl. 9.30, så vi kan få lavet det færdigt. Tak for det flotte arbejde!"

Trækfugle trækker arbejdsgruppen væk fra arbejdet...

Lone og Annette fordeler flis

Bo, Morten og Anders kører flis


Så kan ugler og hvinænder godt flytte ind!

Lise skriver fredag den 22. februar 2013: 

"Idag havde vi hjælp af Johannes Bang til opsætning af ugle- og hvinandekasser. Johannes har igennem de sidste rigtig mange år sat ugle- og hvinandekasser op, blandt andet i Gribskov, og han er stadig rigtig frisk til træklatring. Foruden Johannes deltog Finn, Anders og jeg.
Uglekassen kan ses fra strandvejen lige nord for p-pladsen vest for kvægfolden (vest for strandvejen). Johannes synes den skulle have havudsigt, så det fik den!
Hvinandekasserne er sat op på tangen imellem de to søer ved Vibevej, på vestsiden i den nordlige del. Her står alle tre kasser, og de kan ses fra Gammel Strandvej. Her var det nemmest at finde egnede træer. En stor tak til Johannes for hjælp til opsætningen!"

Johannes Bang sætter fuglekasser op

Man skal være god til at klatre i træer...

Anders og Finn fra arbejdsgruppen holder stigen, som står på den glatte is!

 


Nivå ruster sig til vinterens højvande. Arbejdsdag 6. oktober 2012

Lise skriver:

"Vi fik den nederste tråd taget af hegnet. Desværre var det højvande, så det var nogle steder svært at bunde. Der er stadig lidt rester vi ikke kunne nå, men det bliver en anden dag, ved lavvande.
Uve var flittig med at samle affald nord for åen. Vi var allerede færdige kl. 12, hvorefter flere af os nød en velfortjent kop kaffe ved fugletårnet.
På tilbagevejen fik Walther sat det ene af 2 FVF skilte op, der hvor der er kommet ny låge i den nordlige del af FVFs reservat"


Nederste tråd tages ind for vinteren. Foto: Lise Nielsen


Med rettidig omhu vindes tråden ind, så den kan genbruges til foråret.


Michael forener det nyttige med det hyggelige. Obs´er fugle på strandengen, mens hegnet nedtages:
Fugletræk, to isfugle samt en lille flok skægmejser kom forbi.


Og de gode køer napper stadig løs af strandengens saftige græs.

Der kan nu bestilles kød -  min. 1/8 til samme pris som sidste år: 65 kr./kg.
Søren Pedersen kan kontaktes på tlf.: 40 45 85 37.


Arbejdsaften med klipning og høslæt 5. juli 2012
Det var en dejlig lun sommeraften, hvor en lille gruppe på 4 deltog i pleje af Tangen.
Uve beskar langs stien. Anders, Peter og Lise var ude med leen. Hårdt arbejde! Så en del af tiden gik med hygge og kage..


Tangen - 4 års fødselsdag 1. juli 2012
På denne smukke sommeraften tog rylerne nogle flotte flyveture rundt på Tangen. Vi var 8 fra arbejdsgruppen, der sammen fejrede 4 års fødselsdag for FVF reservatet.

Der blev hygget som sædvanligt med kaffe og kage og snakket om køer, ferier fugle mm. Inden de sidste fra arbejdsgruppen forlod fugletårnet ved 9 tiden kom den toppede skallesluger hun, med sine 8 nye unger svømmende forbi og gik i land længere ude på Tangen.

Vores nu 12 køer har fundet sig godt til rette i det udvidede reservat. De har dog endnu ikke besøgt Tangen, men jeg håber ved hjælp af (ko) Søren, at vi snart kan få lokket dem derud. Han har også lovet at vi får nogle flere køer, men hvornår vides ikke.

Tak for en hyggelig aften!
Hilsen Lise


Fra venstre ses Morten, Annette, Bo, Anders, Lise, Peter, Walther og Birgitte. Foto: Lars Ytte

 


Arbejdsaften 12. juni 2012

En lille flittig gruppe på 7 deltog en dejlig sommeraften i arbejdet med pleje af Tangen.

Der blev gået til den, med bekæmpelse af rør og græs langs stien og i havstokken. Der blev også beskåret buske, så stien er mere fremkommelig for de besøgende.

Arbejdsgruppen afsluttede aftenen med fouragering af kaffe og kage, mens lille og stor præstekrave, rødben og gravænder med ællinger foruragerede på Tangen.

Laurie på fugletur - arbejdsgruppen viser frem for USA-ambassadøren

 


Bænke, brokker og skrald - arbejdslørdag 17. marts 2012
10 flittige fra arbejdsgruppen reetablerede to bænke, fjernede lidt murbrokker fra stien, og reparerde den med lidt formuldet tang og grus fra området. Stien fik også en lettere studsning.

Igen var der nogle flittige folk ude at samle affald fra området ved Tangen, nord for åen samt det nye indhegnede område syd for Nivå Havn.

De vedholdende sluttede af ved Tangen, hvor det var tid til et velfortjent stykke kage og en kop kaffe.Gruppefoto viser nogle af deltagerne fra arbejdsdagen. Fra højre ses: Morten, Walther, Finn, Anders Peter, Lise og Annette.


Islandsk ryle, kajak, due- og spurvehøg- se  Bos turraport fra 19. september 2011


Ud med flisen, lille Lise - 3 flittige arbejdsdage i oktober 2011

 Mens trækkende rovfugle fulgte kysten mod syd, og dobbeltbekkasiner fløj op fra rørskoven, blev der knoklet med at få fordelt den store flis bunke, som skovskolen i Nødebo har være så venlig at levere til Fugleværnsfonden. Flisen bliver spredt på stierne i fuglereservatet, så de besøgende mageligt kan spadsere rundt i nogenlunde tørt fodtøj.


Der skovles..


.. og skovles


- og skovles.


Og i skarpt trav ud med flisen! De kvinder, man ikke ser på billederne, havde til opgave at fordele flisen på stierne.
Helt gratis træning til smukke overarme
!


Nivå tangen august 2011
Arbejdsaften 23. august 2011

Lise skriver:

"Vi var i aften 12 aktive med leer, græstrimmer, beskærersaks, skruemaskine mm. På Tangen rastede der ikke så mange fugle, så det var med god samvittighed vi gik derud. Nu har fuglene fået mere plads at raste på, samtidig kan vi se dem bedre fra fugletårnet og Mikkel ræv får svært ved at ligge på lur.

•    Lågerne blev skruet bedre sammen.

•    Græs og brændenælder langs stien til Tangen, blev slået med græstrimmer.
•    Der blev slået rør langs stien til åen.
•    Fjernet lidt affald.
•    Rør og ukrudt, blev ryddet lidt på Tangen

På billederne ses Walther ordne en klaplåge, og herunder
er det Flemming og Carsten, der svinger leerne på Tangen. "

 

 
Vand på alle sider ved Nivå Bugt Strandenge
- se turraport fra 8. agust 2011


Tårnkrage, australier og DC3 ved Nivå Bugt Strandenge - se turraport fra 22. juli 2011


Nivå Bugt Strandenge 3 års "fødselsdag" 30. juni 2011

Lise skriver:

"Selvom vejrprognosen så lidt skummel ud så holdt det alligevel tørrevejr, så vi fik fejret fødselsdag.
Flere fra gruppen var forhindret i at komme, men alligevel var vi en pæn lille flok, der fik hygget sig med kaffe og hjemmebagt kage.
På Tangen var der en lille flok ryler, nogle strandskader, og hvad der nu plejer at være på denne årstid af måger, skarv edderfugle og ænder. Vi har nu også fået en næsten tam gråkrage, som kommer og tigger kage. Den plejer Anders at fodre, når den tigger. Denne gang havde den taget sin familie med, som den flittigt delte min kage med til alles fornøjelse.
God sommer til alle."

 

Kagekragen 


 Traditionen tro blev reservatets "fødselsdag" fejret. Fra venstre: Flemming, Winnie, Ivan, Uffe, Anders, Uve, Peter og Lise. Foto: Walther


Der sættes tråd på hegnet ud til kysten lige inden påske. Her er det Ib, Walther og Flemming i koldt forårsvejr. På nederste billede er Flemming gået i knæ..
Fotos: Lise

Arbejdsdag 9. oktober 2010. Med rettidig omhu fjerner arbejdsgruppen den nederste hegnstråd,
før vinterens oversvømmelser hærger strandengen. Foto: Lise

 


   

 


I oktober slog Walther større areal af rørskoven på den lille ø - bemærk den grundigt udførte "bro". Så nu er der bedre mulighed for enkelt- og dobbeltbekkasiner til at raste her i de kolde måneder.
Foto: Lise


Arbejdsaften onsdag 21. september 2010 - Lise skriver:

 "Det var en flot septemberaften, hvor en flok på 10 var flittige med leer og affaldsopsamling fra Tangen. Finn har efterfølgende kørt affaldet på containerpladsen.

Michael og jeg gik på opdagelse på den lille ø sydvest for fugletårnet, hvor Michael startede arbejdet med at slå rør. Da der var meget højvande, venter vi med at fjerne resten af rørskoven på øen til et senere tidspunkt.


En enkelt meget træt ryle stod på Tangen og sov, da vi kom derud. Den fløj lige et par meter og satte sig på en sten i vandet tæt ved og rastede under vores arbejde.


Køerne fulgte ivrigt med i vores arbejde og ville også gerne deltage i vores kaffe/kage hygge, som vi indtog med udsigt til et flot måneskin og Jupiter som en lille lysende prik over Hven."
Fotos: Lise Nielsen.


Skraldsamling på Tangen. Det mørkner over Øresund.

En stemningsfuld aften med måneskin og lyden af leer. Foto: Lise Nielsen.

Og der sluttes af med aftenkaffe til den rolige lyd af gumlende køer. Foto: Lise Nielsen.


Bo fortæller om Åbent Hus i tårnet søndag 29. august 2010
Småregn og 100 hvepsevåger ved Øresund. Læs her  


 

 

Tårnenes Dag søndag 22. august 2010
Nu da Nivå har et rigtigt fugletårn, var det oplagt for arbejdsgruppen at stille op til Tårnenes dag, hvor det gælder om at se så mange fuglearter som muligt i tidsrummet 06-13. Det blev til i alt 64 arter, dog savnedes rødben og fiskehejre, som ellers er faste gæster i reservatet. Til gengæld sås fiskeørn, rørhøg og mange forskellige ande- og vadefugle.

Peter, Uve, Birgitte, Michael og Karsten obser i tårnet. Foto: Lise Nielsen.
Klik på billedet for en større version

 


 Åbent hus i reservatet, onsdag 4. august 2010
Birgitte beretter:
"Trods en frisk sydøstenvind havde op mod 60 mennesker sat kurs mod fugletårnet.
Desværre gav vinden højvande, og sandrevlen mod sydøst forsvandt under vand, så et par strandskader kun med nød og næppe kunne fouragere der.
Rylerne var pænt repræsenteret, idet en flok holdt til på Tangen, suppleret med en islandsk ryle. Viber, strandskader og mudderklirer sås i pænt tal, men skalleslugerhunnens kuld var nu reduceret til 8 unger.
Sidst på aftenen trak en stor flok sortænder mod nord forbi Hven.
Publikum viste stor interesse. Trods det ringe antal fugle var spørgelysten stor, og mange fik en god oplevelse ved hjælp af teleskoperne."


Balkon med udsigt over Øresund. Foto: Lise Nielsen

Men der kigges også fra landjorden. Foto: Lise Nielsen


Et kik i teleskopet - fjerdragternes detaljer er betagende. Foto: Lise Nielsen

Arrangementet trak omkring 60 besøgende. Godt gået, Nivå! Foto: Lise Nielsen

 

 


 Åbent hus i reservatet, onsdag 21. juli 2010
Birgitte beskriver aftenen:
’En varm og meget flot sommeraften.
Der var ca 25 fremmødte, og fuglene præsenterede sig på bedste vis:
3 toppede skalleslugerhunner med op til 10 unger i kuldene svømmede rundt ved molen. 1 lille kobbersneppe rastede, og en flok ryler blev suppleret op i løbet af aftenen til mere end 20. Mange strandskader, 3 mudderklirer, nogle få fjordterner og splitterner, samt flere havterner rastede på stensætningen.
En hvidklire dukkede op til beskuelse, en storspove drog forbi, og mod slutningen genoptog havternerne deres træk, der ellers var gået for sig til sent på eftermiddagen - vi nåede at se op mod 100. På Tangen rastede en flok viber. Og så kom køerne forbi for at kigge på.
De, der holdt ud efter "lukketid" fik også set 3 krumnæbbede ryler og endnu en lille kobbersneppe lande på Tangen, mens mange mudderklirer trak ind for natterast.
En hyggelig sommeraften på Tangen med noget for øje og øre."

Solide cykelstativer er opsat på begge sider af reservatets indgang.

En herlig sommeraften ved det nyopførte fugletårn.

 

 


 Allerede 2-års fødselsdag:
Man må gribe enhver lejlighed til lidt festivitas, og derfor blev der for anden gang holdt fødselsdag for reservatet 1. juli 2010. Lise skriver:
"Vi var 9 der deltog i fejringen af ”vores” fuglereservats 2 års fødselsdag. En dejlig solskinsaften med svag vind og fint klart vejr, så vi rigtig kunne nyde udsigten ud over bugten.
Rylerne fouragerede sammen med strandskaderne, og en enkelt hvidklire stod og blundede i lagunen. Som sædvanligt var der toppet skallesluger, gravænder, skarv og masser af edderfugle. En storspove slog sig ned på Tangen for straks efterfølgende at trække videre syd på.
Vi havde en dejlig aften, hvor vi nød aftenkaffen og fødselsdagskagen."

 


Helt i hegnet - arbejdsaften, onsdag 16. juni 2010
Lise skriver:

"Det var flot solskin, da vi havde arbejdsaften på Tangen.
Vi var denne gang 6 deltagere, der lavede følgende:

Rørene langs hegnet på Tangen blev slået med le
Græsset lang hegnet slået med græstrimmer
Buskene beskåret let langs stien
De sidste ledningsbeskyttere påmonteret ved lågerne
Skilt påsat fugletårnet

Efterfølgende hyggede vi med kaffe og kage og nød synet af 3 fouragerende klyder.


Opvæksten under elhegnet skal holdes nede, da græsset ellers afleder strømmen i hegnet.
Anders her med buskrydder. Foto: Lise


Walther monterer ledningsbeskytter ved klaplåge. Foto: Lise


Turrapport fra Åbent Hus arrangement 29.  marts 2010


Årets første arbejdsdag, lørdag 13. marts 2010
Lise skriver:
Det første glimt af forår viste sig, de første viber rastede på strandengen og lærker fløj hen over Tangen, mens 12 aktive fra arbejdsgruppen samlede affald.
Vi nød det dejlige, næsten lune solskinsvejr, hvor der som sædvanlig var bagt kage til den efterfølgende hygge. Imens vi stod og nød vores kaffe, var der en flot skrue af 10 trækkende musvåger på himlen.
På Tangen fouragerede mange strandskader samt en enkelt ryle. Et par gravænder hyggede sig i strandkanten, og som sædvanligt var der mange rastende måger og skarv.


Karsk kaffekomsammen på Tangen, Foto: Lise Nielsen.
Klik på billedet for en større version.


Sidste arbejdsdag i 2009, lørdag 21. november:
En dejlig, næsten forårsagtig novemberdag på Tangen. 14 fremmødte samlede affald, satte nye skilte på klaplågerne, studsede buske ved stien, og slog med leer en sti gennem rørskoven til kvæget i den sydlige del af reservatet.
På Tangen blev der også ryddet rør i kvægfolden, så der er lidt mere udsyn mod syd.

Michael K.P. og Anders svinger leerne på Tangen, Foto: Lise Nielsen

Martha rydder en kvægkorridor i rørskoen. Foto: Lise Nielsen.Gruppens materialecontainer. Foto:Lise Nielsen.

- og indeni - hylder og "knagerækker" til kratryddere og leer. Foto: Lise Nielsen.

 


Læs turrapport fra Åbent Hus arrangement 18. oktober 2009

 


Turrapport fra Åbent Hus arrangement 20 september 2009


Turrapport fra Åbent Hus arrangementet 16. august 2009


Arbejdsgruppen holdt åbent hus i fuglereservatet 16. august 2009. Foto: Bo Sensmark


Fugleværnsfondens nyeste reservat fylder 1 år:
Lise skriver:
"Vi var 13 der fejrede fuglereservatets 1 års fødselsdag den 1. juli om aftenen. Vejet var fantastisk og vi fik kikket fugle, snakket og hygget med kaffe og kage. Vi sluttede først fødselsdagen kl. 22, da myggene begyndte at fouragere, og solen var gået ned bag træerne.

Undertegnede orienterede lidt om køerne på strandengen:
De begyndte for et par uger siden at fouragere rundt i den sydlige del af reservatet.
De så ud til at nyde det, og i de efterfølgende dage var de ude at soppe, der hvor det var muligt for dem.
De nyder vandet og de høje rør, når de også har en sti som kan lede dem. De forsvinder meget gerne rundt i rørene. Det er ofte svært at finde dem, og de har været over begge broer til den nordlige del af reservatet. Dejligt at se dem tilbage i reservatet."


Der arbejdes seriøst med tingene i Nivå. Lise skærer den smukke fødselsdagskage for, mens resten af gruppen holder udkik! Foto: Line Sørensen.
Sådan en lun sommeraften ved Øresund er det kun myggene, der kan sende folk hjem. Foto: Line Sørensen.


Bedre forhold for de besøgende - stien til Tangen får en overhaling - 14. juni 2009:
Arbejdsgruppen knokler løs - Lise skriver:
"Vi var en pæn gruppe på 12 personer, der deltog i dagen. Vejret var dejligt, rørspurvene sang og vi var en flok med 3 trillebøre, der knoklede med at køre og fordele træflis på stien ud til Tangen.
Andre forbedrede stien ved rørene, klippede grene, lugede brændenælder ved stien mm. Vi sluttede af med hyggesnak, kaffe og kage. En god afslutning på en fin dag."

Ud med flisen.. Foto: Walther Sørensen


Og vupti.. Foto: Walther Sørensen


Lise er ude med riven.. Foto: Walther Sørensen


Og endelig belønningen: Kaffebord i solen. Foto: Walther Sørensen

 


En opdatering fra Lise om arbejdet i reservatet - 28. maj 2009:
Byrødderne havde deres årlige cykeltur d. 15 maj, hvor Birgitte Garde modtog dem i reservatet til en kort information inden turen gik videre.

Åbent hus d. 17 maj gik godt. Der kom 34 besøgende, vejret var dejligt og Uve fik bl.a hjælp fra Uffe, Anders og Claus. De var heldige at se en fiskeørn, der kom flyvende tæt langs bugten.

I mandags kom P.I.T. Hegn. De ændrede hegnet i den østlige del, lige syd for åen. De satte cykelstativ op ved indgangen og flyttede de 2 låger ud til tangen længere mod vest. Anders har gjort stien farbar ud til de nye låger  - gennem slåen.

 

På hjørnet ved Nivåens udløb, der hvor vi har ansøgt om bænk, har Anders lagt en jernbanesvelle. Den udgør en midlertidig bænk.
Nils er manden med leen, der i den nærmere fremtid vil sørge for udsigten herfra.

Nils vil i samarbejde med kommunen forsøge at bekæmpe Rynke Rose, der er en invasiv art.


 

Arbejsgruppen holdt Åbent Hus søndag den 19. april.
Se Lises beretning om den iskolde formiddag her!

 


Fra arbejdsdagen lørdag den 28. marts 2009
En hyggelig arbejdsdag hvor 13 fremmødte arbejdede, snakkede og hyggede med kage og kaffe. I løbet af dagen nåede gruppen at beskære buske på stien ud til tangen, opsætte henvisningspile på låger og stolper, samle affald på strandengen og diskutere kopassage og boardwalks/flis på stierne.

Hvis man mangler faciliteter, gør en god, sandskuret bjælke det fint ud for kakkelbord, når den velfortjente kaffe og kage indtages i det fri. Foto: Walther Sørensen.

Så er der serveret! Bemærk klaplågerne i det nye kreaturhegn i baggrunden. Foto: Claus Kesby

 


 Fra arbejdsdagen lørdag den 7. marts 2009

- Med stor forsigtighed startede gruppen med at brænde nogle af de høstede tagrør af. På den måde kommer der lys til bunden, så nye vækster hurtigt kan komme op. Kreaturerne æder ikke gamle tagrør, men kun de friske skud. I løbet af kort tid vil området igen blive en lysåben eng med et varieret fugle- plante- og insektliv.

Fotos: Lise og Walther


 


Fra arbejdsdagen søndag den 1. marts 2009

- Flemming og Winnie skriver:

"Bidende kold arbejdsdag.
Der blev samlet affald, som er bortskaffet.
Der blev gravet mange hegnsstolper op, som vil blive samlet i en bunke, når alle er oppe.
Der blev udjævnet spor.
Hundeskilt kom på stolpe.
Gammel stolpe gravet op. Der er betonklods på (ca. 50 kg), så den må vi nok bede ”nogle” om af fjerne.
Langs hele området er der blot stort affald tilbage: stor plade, reb, 2 telefonpæle samt hundepælen med beton, som ligger, hvor den er gravet op.
Vedhæfter nogle fotos af dagens folk. Blot nåede Lise lige netop ikke at komme på foto. "Læs mere om frivilligt arbejde i Fugleværnsfonden her.