Strandhegnet blev taget ned en kold dag i november

Søren Ring fra Fugleværnsfonden skriver:

"Kl. 8.00 den 19. november mødtes en flok raske gutter til den årlige nedtagning af strandhegnet på Sydengene. Poda Hegns John, Naturstyrelsens Claus, Henning kvægholder og seks frivillige fra Fugleværnsfondens arbejdsgruppe samt undertegnede gav den en skalde med at tage strandhegnet ned langs Ulvhaleløbet syd for broen og ned mod Strømbækkens udløb og Klyholm. Det var en kold, grå formiddag på omkring 5 grader og en 5 - 6 sekundermeter fra sydvest, så det føltes som 5 graders frost. Vandet stod 10 - 12 cm over Dansk Normal Nul (DNN) vandstand, så med vader og meget varmt tøj kunne det lade sig gøre. Heldigvis var vi mødt hele 10 mand høj, hvilket er ny rekord, og vi kunne slutte den kolde formiddag lidt tidligere og varme os med en god gang chili con carne og godt brød oppe på Hyldevang til en velfortjent frokost. Poda John, Henning og Claus var ekstra flittige og tog vindmølle og de soldrevne pumper ned for vinteren også. Og vi så havørn igen - som sædvanlig, fristes man næsten til at sige. Denne gang rastende sammen med drillende krager i træerne ude på Nordengen."

Ovenover ses Boye Madsen, Finn Pedersen og Bjarne Hemmingsen - alle frivillige fra arbejdsgruppen på Nyord

Fra venstre ses Claus fra Naturstyrelsen Storstrøm, "Poda" John, Tommy Kort frivillig i Fugleværnsfondens
arbejdsgruppe fra Nyord Strandenge og Henning "Kvægholder" Hansen.

 


Vintertid er oversvømmelsestid og hegnene tages ned - læs mere her