Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet
søndag 28. august 2022 kl. 10:00 - ca. 12:00

Nyord et vigtigt knudepunkt på trækruten mellem
overvintringsområderne i syd og yngleområderne i
nord, og store flokke af ænder, gæs og vadefugle kan
opleves på engene og havet omkring. Og så er luften
fyldt med svaler!


Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Nyord

Reservat: læs mere om Nyord Enge her


 

fuglenesfristeder