tirsdag 7. juni 2022
Nyt fugletårn på Nyord vinder flot pris
Fugletårnet i Fugleværnsfondens naturreservat Nyord Enge vinder bygnings- og landskabspris for at gøre Møn smukkere.
 
 torsdag 2. juni 2022
Besøgende på Nyord har udsigt til flere, gode fugleoplevelser
Besøgende kan nu gå op i det flotte, nye fugletårn på Nyord og nyde udsigten over strandengene med det imponerende fugleliv. Fugletårnet er en del af det nye Nyord Naturrum, som blev indviet 31. maj
 
 søndag 14. oktober 2018
Succesen fortsætter på Nyord
De seneste 4 år har vist stor fremgang for vadefugle som vibe, rødben og klyde i Fugleværnsfondens naturreservat Nyord Enge på Møn. Nu udvider vi med yderligere 18,6 hektar.
 
 fredag 22. december 2017
Fugleværnsfondens højdepunkter for 2017
2017 blev året hvor Fugleværnsfonden fik sit 22. reservat, vadefuglenes ynglesucces toppede på Nyord og meget, meget mere. Læs mere i fondens årsskrift, som er netop er udkommet.
 
 onsdag 21. juni 2017
FVF i UNESCOs første biosfæreområde
Møn og de omkringliggende øer er udnævnt til Danmarks første UNESCO Biosfæreområde. Fugleværnsfonden deltager med Nyord Enge.
 
 mandag 29. maj 2017
Føde til vadefuglenes unger sikres med strandhegn
Vaders, arbejdshandsker, værktøj og en ATV med hænger og jolle er ’must have’, når strandhegnet ved Nyord sættes op. Og et dedikeret arbejdshold.
 
 mandag 1. februar 2016
Jubilæumsårets turfolder er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i vores spændende reservater, som lokker med ekstra spændende ture i forbindelse med fondens 50 års jubilæum.
 
 fredag 21. februar 2014
Turfolder 2014 er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i Fugleværnsfondens mange spændende reservater. Fugleværnsfondens turfolder 2014 er i hus og lokker med over 100 forskellige ture.
 
 tirsdag 12. marts 2013
Så er der fugl på programmet!
Fugleværnsfondens turfolder er netop udkommet, og den lokker med over 100 ture i fondens reservater i løbet af 2013.
 
 tirsdag 5. februar 2013
Udbud af græsning på Nyord Strandenge
Græsningslauget Nyord Strandenge har sat knapt 62 hektar strandeng i udbud til afgræsning i 3 år 2013-2015, årligt fra maj til november. Der er fem folde, vandingsteder og fangfold på arealerne.
 
 lørdag 29. december 2012
En nytårshilsen fra Fugleværnsfonden
Årsskriftet "Nyt fra Fugleværnsfonden" er udkommet og sendt til alle gode støtter og frivillige.
 
 fredag 10. august 2012
Svalerne på Nyord
"Natur i Øjenhøjde" - DOF og Fugleværnsfonden formidler i disse dage trækkende svaler på Nyord - en del af Baltic Flyway projektet. Se indslag fra TV2 Øst
 
 torsdag 21. juni 2012
Brushanen danser igen på Nyord
Efter års skuffende optællinger af ynglende vadefugle er brushøns og kobbersnepper nu tilbage på Nyord Enge. Den målrettede forvaltning har endelig givet resultat.
 
 torsdag 13. oktober 2011
Fugleværnsfonden på Facebook
Følg Fugleværnsfonden på Facebook - profilen er "moderniseret" og opdateres ugentligt
 
 torsdag 13. oktober 2011
Skiftedag for naturvejlederne
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen vender tilbage fra orlov
 
 søndag 7. august 2011
Tusindvis af svaler på Nyord
Børn og voksne nyder de mange svaler, der undervejs til Afrika gør holdt på Nyord. Se indslag fra TV2 Øst
 
 fredag 24. juni 2011
Guide til store fugleoplevelser i Nord- og Østtyskland
Fugleværnsfondens partner i Baltic Flyway projektet har gjort det lettere at finde frem til spektakulære fugleoplevelser
 
 torsdag 31. marts 2011
Overvågningsseminar på Trente Mølle 26.-27. marts
Solen strålede fra en skyfri himmel, fuglene sang, og 19 af Fugleværnsfondens frivillige ildsjæle var klar til at blive introduceret til det nye overvågningsprogram.
 
 mandag 6. december 2010
Ørne på isen i Fugleværnsfondens reservater
Sneen dækker reservaterne og mange steder lukker isen snart de åbne vandflader. Dermed er der dækket op til ”julefrokost” for vores største rovfugl havørnen. Ørnene samles ofte i store tal i vinterperioden. Tag ud og kig efter dem på Fugleværnsfondens reservater.
 
 tirsdag 5. oktober 2010
Baltic Flyway sætter fokus på fugletræk på tværs af Fehmern Bælt
Fugleværnsfonden er aktør i et treårigt EU-støttet tværnationalt projekt. Projektet får betydning for reservaterne på Nyord og Saksfjed-Hyllekrog
 
 torsdag 25. marts 2010
Naturplejekød fra Nyord til salg
Nyords viber, kobbersnepper og atlinganden er afhængige af, at køer græsser på engene om sommeren. Uden afgræsning bliver græsset for højt til, at engfuglene kan yngle på engene. Der er nu etableret en særskilt kreaturbesætning på Nyord, som også resulterer i lækkert kalvekød
 
 søndag 17. januar 2010
Rekord mange ture på Fugleværnsfondens reservater i 2010
Jagende havørn og vandrefalk på tætteste hold, rørdrummens hule pauken fra rørskovens dyb, nattergal for fuld udblæsning, vilde heste og majgøgeurt, smukke vadefugle i sommerdragt, sæl og marsvin fra havkajak, fantastiske rovfugletræk og meget, meget mere.
 
 mandag 21. december 2009
Gør juletur til fugletur
Naturen giver dejlige fugleoplevelser også om vinteren. Fugleværnsfondens reservater byder velkommen på stier og i fugletårne til masser af fugleoplevelser over hele landet.
 
 tirsdag 15. september 2009
Vellykket fællestræf på Nyord
Fotoreportage fra fællestræffet for Fugleværnsfondens frivillige. I år henlagt til skønne Nyord ved Møn.
 
 mandag 25. maj 2009
Svaler ved fugletårnet på Nyord 2009
Fugletårnet på Nyord har udviklet sig til et sandt "fuglefjeld" med mange landsvalepar, der i denne tid sværmer tæt om tårnet. Fugleværnsfonden byder svalerne velkommen, men har valgt at forhindre, at de kan bygge rede inde i selve tårnet.
 
 tirsdag 11. november 2008
Projekt Engfugle Nyord – Ornitologer på frivilligt arbejde i ruskvejr for engfuglene
For at skabe en optimale forhold for engfuglene er der skabt afgræsning på en 3 km lang kystbræmme på Nyord. Hegnene er udsat for højvande og må derfor nedtages før vinteren. Se fotos af det skrappe hegnsteam.
 
 onsdag 2. april 2008
Fuglekiggere og jægere indgår samarbejdsaftale på Nyord
Fuglebeskyttelse og jagt ses ofte som to uforenelige størrelser. En historisk aftale mellem Fugleværnsfonden, Skov- og Naturstyrelsen og Nyord Jagtforening viser, at sådan behøver det ikke være.
 
 tirsdag 8. januar 2008
Fra skægmejser til havørne - tag med på en vinterfugletur!
Fugleværnsfonden byder nytåret velkomment med 50 guidede ture. Og flere er på vej!
 
 onsdag 23. maj 2007
Fugleværnsfonden kan forvandle landbrugsjord til natur
Private almennyttige fonde, som varetager naturbeskyttelsesformål, kan nu i medfør af lov om landbrugsejendomme få dispensation til at opkøbe jord med landbrugspligt med det formål at omdanne den dyrkede jord til natur.
 
 mandag 30. april 2007
Drama på Nyord
Under et Åbenthus-arrangement i fugletårnet på Nyord udspillede sig et drama på engene mellem vandrefalk, krikand, svartbag, krage, stær og en havørn!
 


fuglenesfristeder