Foto: Gråstrubet lappedykker af John Larsen

Fugleliv hele året
Om foråret kan du opleve de mange gæs på knoldengene over for fugletårnet. De gråstrubede lappedykkere er i parringsspil på søen, mens de første gransangere synger fra pilekrattene i april. I slutningen af april ankommer gøgen og i starten af maj er nattergalen på plads. Blishønsene udkæmper drabelige kampe om redepladserne.

Om sommeren er fuglekoret på sit højeste i morgen- og aftentimerne. Nattergalen synger fra pilekrattet indtil Sankt Hans. Et stort antal sangfugle yngler i reservatet, og en morgen- eller aftentur i maj-juni er altid en smuk oplevelse. Rørsangerens stemme er markant, den kan høres som en monoton og skrattende lyd fra maj til slutningen af juni.

Om efteråret er der mange drosler ved Ravnstrup Sø. En af dem er sjaggeren. I små flokke flyver fuglene rundt i området på jagt efter bær og æbler. Flokke af krager og råger søger også efter spiseligt på markerne. Nogle år i august og september raster fiskeørnen i søen.

Om vinteren overvintrer 5-10 troldænder i søen, hvis vinteren er mild. En gang imellem kan du også se hvinand og stor skallesluger. Vinterstilheden afbrydes af syngende rødhals og ’tikkende’ gærdesmutte på fødejagt. Efter nytår kan du opleve mange gæs på knoldengen. Det er grågæs og sædgæs i blandt enkelte blisgæs og canadagæs. I februar-marts høres rørdrummen ofte fra rørskoven.