Udskriv

Den frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø afholder guidede fugleture og hyggelige familiearrangementer med fokus på natur. Og ikke mindst udfører gruppen et stort arbejde med pasning af publikumsfaciliteter og nødvendig fældning og naturpleje omkring søen.

Er du interesseret i et meningsfuldt arbejdsfællesskab samt lære noget om praktisk naturforvaltning, så mød op til en af arbejdsdagene eller kontakt Fugleværnsfondens sekretariat.

Herunder kan du læse lidt om de seneste beretninger fra gruppens arrangementer og arbejdsdage.

Fremtidige aktiviteter i arbejdsgruppen: Se datoerne i Naturplejekalenderen