Naturpleje
I løbet af de senere år har Fugleværnsfonden, i samarbejde med velvillige naboer, foretaget en omfattende naturgenopretning ved Ravnstrup Sø. Vandstanden i søen er blevet hævet, og et stort område med rørskov og pilekrat er blevet ryddet i den nordlige ende af søen. Håbet er blandt andet, at rørdrummet vil slå sig ned og yngle ved søen. Naturplejen er også til gavn for de mange frøer, der lever ved søen herunder den butsnudede- og spidssnudede frø.

På engen nord for søen foretages der hvert år høslæt med le. Høslæt er et godt redskab til at genskabe og vedligeholde åbne engarealer med en varieret flora. Desuden holder nogle får området fri for de bjørneklo, der tidligere truede med at kvæle den naturlige flora. 

Se gældende plejeplan for Ravnstrup Sø her.