onsdag 4. november 2020
Nyt fugletårn ved Ravnstrup Sø
Fugleværnsfondens naturreservat Ravnstrup Sø på Sydsjælland er blevet et nyt fugletårn rigere.
 
 mandag 1. februar 2016
Jubilæumsårets turfolder er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i vores spændende reservater, som lokker med ekstra spændende ture i forbindelse med fondens 50 års jubilæum.
 
 mandag 29. juni 2015
En frivillig håndsrækning til naturen
Igen i år har Fugleværnsfondens frivillige svunget med leen på udvalgte enge og rigkær i fondens reservater.
 
 fredag 21. februar 2014
Turfolder 2014 er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i Fugleværnsfondens mange spændende reservater. Fugleværnsfondens turfolder 2014 er i hus og lokker med over 100 forskellige ture.
 
 tirsdag 10. september 2013
Skidesprællere og fiskeørne på Naturens Dag
65 børn og voksne var til indvielse af Naturbasen ved Ravnstrup Sø på Naturens Dag i søndags.
 
 mandag 2. september 2013
En ganske særlig Naturens Dag ved Ravnstrup Sø
Søndag den 8. september afholdes Naturens Dag ved Ravnstrup Sø. Udover den årlige høsttur er der festlig indvielse af Naturbasen. Alle er velkomne.
 
 tirsdag 6. august 2013
Prøv Det Mobile Naturrum i Ravnstrup
Som noget helt nyt tilbyder Fugleværnsfonden et besøg i Det Mobile Naturrum, som i øjeblikket befinder sig ved Ravnstrup Sø på Sydsjælland.
 
 tirsdag 12. marts 2013
Så er der fugl på programmet!
Fugleværnsfondens turfolder er netop udkommet, og den lokker med over 100 ture i fondens reservater i løbet af 2013.
 
 lørdag 29. december 2012
En nytårshilsen fra Fugleværnsfonden
Årsskriftet "Nyt fra Fugleværnsfonden" er udkommet og sendt til alle gode støtter og frivillige.
 
 onsdag 25. juli 2012
Fantastisk høsletsæson
Høslet er populært hos de frivillige i Fugleværnsfonden, og diversiteten stiger på høslet-engene
 
 torsdag 13. oktober 2011
Fugleværnsfonden på Facebook
Følg Fugleværnsfonden på Facebook - profilen er "moderniseret" og opdateres ugentligt
 
 torsdag 13. oktober 2011
Skiftedag for naturvejlederne
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen vender tilbage fra orlov
 
 onsdag 15. juni 2011
Ringmærkning ved Ravnstrup Sø
Årets ringmærkning ved Ravnstrup Sø startede mandag den 9. maj, hvor Henning Heldbjerg og Iben Hove Sørensen gennemførte dagens ringmærkning og fangede i alt 69 fugle. Siden er mange flere fugle gået i nettene, som står fordelt rundt om den nordlige ende af søen, og de senere uger er de første unger af musvit og rødhals begyndt at dukke op blandt fangsterne
 
 torsdag 31. marts 2011
Overvågningsseminar på Trente Mølle 26.-27. marts
Solen strålede fra en skyfri himmel, fuglene sang, og 19 af Fugleværnsfondens frivillige ildsjæle var klar til at blive introduceret til det nye overvågningsprogram.
 
 onsdag 24. marts 2010
Familier byggede masser af fuglekasser ved Ravnstrup Sø
Succes’en var lige i kassen, da Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø inviterede til familiearrangement søndag den 21. marts. Fuglene kan glæde sig til fine, nye hjem
 
 søndag 17. januar 2010
Surt at være rønnebær
Vinteren er over Danmark! Landet er dækket af sne og for første gang i rigtig, rigtig mange år ser det ud til, at vi skal have isbryderne i gang i de indre farvande. For mange fugle betyder en kold vinter som i år, at de går en hård tid i møde.
 
 søndag 17. januar 2010
Rekord mange ture på Fugleværnsfondens reservater i 2010
Jagende havørn og vandrefalk på tætteste hold, rørdrummens hule pauken fra rørskovens dyb, nattergal for fuld udblæsning, vilde heste og majgøgeurt, smukke vadefugle i sommerdragt, sæl og marsvin fra havkajak, fantastiske rovfugletræk og meget, meget mere.
 
 mandag 21. december 2009
Gør juletur til fugletur
Naturen giver dejlige fugleoplevelser også om vinteren. Fugleværnsfondens reservater byder velkommen på stier og i fugletårne til masser af fugleoplevelser over hele landet.
 
 onsdag 8. juli 2009
Høet er høstet – blandt andet nær ved Danmarks eneste storkelandskab
Leen har været i aktion på tre af Fugleværnsfondens reservater i den forgangne uge. Fugleværnsfondens frivillige har plejet engene til glæde for fugle, blomster og sommerfugle. Ved Gundsømagle Sø foregik høslættet på en dejlig eng - tæt på Danmarks eneste storkerede med storkeyngel i.
 
 fredag 29. maj 2009
Fuglereservat får økobase til skolebørn
Med en flot donation fra Skov- og Naturstyrelsens pulje for Lokale Miljøinitiativer er det blevet muligt for Fugleværnsfonden at opføre en længe savnet økobase ved Ravnstrup Sø
 
 torsdag 29. januar 2009
Slut med mudret sti ved Ravnstrup Sø
Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe arbejder i denne vinter på at omlægge stien mellem fugletårnet og det ny observationsskjul ved Ravnstrup Sø - til mere tør grund.
 
 fredag 5. december 2008
Gæst ved Ravnstrup Sø skudt i Portugal - en anden dræbt af bil efter hjemkomst fra Afrika
Et ringmærkningsprojekt har afsløret ny fascinerende og dramatisk viden om fuglene fra Fugleværnsfondens reservat Ravnstrup Sø på Sydsjælland.
 
 onsdag 28. maj 2008
Håndsrækning til de truede engfugle
På 6 af Fugleværnsfondens reservater planlægges naturpleje på engområder. Du kan direkte hjælpe vibe, rødben og gul vipstjert ved at give støtte til disse projekter.
 
 tirsdag 9. oktober 2007
Shelter ved Ravnstrup Sø, overnatning nu uden får
I september måned indviede Fugleværnsfonden en ny 1 km natursti, et nyt fugleobservationsskjul og et shelter til primitiv overnatning ved Ravnstrup Sø nær Herlufmagle. En flok får havde dog også fundet ud af at søge ly under shelteret, og hvem vil dele seng med et får?
 
 onsdag 12. september 2007
Tag på fugletur til Ravnstrup sø - nye muligheder for store fugleoplevelser
Et nyt offentligt fugleobservationsskjul ved Ravnstrup Sø nær Næstved er perlen i rækken af nye publikumsfaciliteter som Fugleværnsfonden indviede tirsdag d. 11/9 ved søen. Forbedrede P-forhold, nye skilte, et shelter til overnatning, samt en ny turfolder er de andre elementer i satsningen.
 
 onsdag 4. juli 2007
Afrikanske fugle i Ravnstrup Sø
Et biologisk forskningsprojekt om danske fugle har dokumenteret at flere af sommerens ynglefugle i Ravnstrup Sø vender tilbage efter at have tilbragt vinteren under den afrikanske himmel. En fugl ringmærket med en ring fra Naturhistorisk Museum i Bruxelles blev i weekenden fanget ved Ravnstrup Sø, og vidner om, at vejen mellem yngleområdet i Ravnstrup og overvintringskvarteret i Vestafrika går via Belgien.
 
 onsdag 23. maj 2007
Fugleværnsfonden kan forvandle landbrugsjord til natur
Private almennyttige fonde, som varetager naturbeskyttelsesformål, kan nu i medfør af lov om landbrugsejendomme få dispensation til at opkøbe jord med landbrugspligt med det formål at omdanne den dyrkede jord til natur.
 
 onsdag 11. april 2007
Isfuglen bydes velkommen ved Ravnstrup Sø
Fugleværnsfonden har budt Danmarks flotteste fugl, isfuglen, velkommen til reservatet Ravnstrup Sø ved Næstved. I påskeferien er der bygget tre flotte isfugle redekasser ved søen, hvorved chancen for at isfuglen begynder at yngle ved søen øges markant.
 
 tirsdag 7. marts 2006
Nyt fra Ravnstrup Sø - Fuglekasser, gæs og Danmarks flotteste Erantis bed
Her i slutningen af vinteren er reservatet ved Ravnstrup Sø gjort forårsklar. Der er opsat ca. 50 nye fuglekasser, og på enge og marker rundt om søen raster der en stor flok gæs, der gør et besøg i reservatet til en storslået oplevelse. Så snart kong vinter slipper sit greb om søen vil man ved Ravnstrup Sø kunne opleve erantis i millionvis!
 
 fredag 23. december 2005
Ravnstrup Sø inviterer rørdrummen indenfor
En række tiltag på Fugleværnsfondens reservat ved Ravnstrup Sø, skal blandt andet forbedre mulighederne for, at den fåtallige rørdrum indfinder sig i rørskoven langs søens breder.