Nogle af gruppens arbejdsopgaver i 2012 - 2013:


Klik på kortet for en større version.

 


Januar 2012. Arbejdsgruppen knokler med rævehegnet og den eroderede kyststrækning, hvor havet har gnavet sig ind på stien til Hyllekrog. Her en tiltrængt pause. Foto: Lars Munk.


Der arbejdes med at sikre rævehegnet, 
så de ikke graver sig ind under. Hyllekrog med de mange jordrugende fugle er et attraktivt spisekammer for ræve i hele yngletiden. Derfor har Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen opsat et hegn tværs over tangen, så fuglene kan få fred. Foto: Lars Munk.