Skov- og Naturstyrelsens pulje for Lokale Miljøinitiativer har bidraget til at Fugleværnsfonden kunne købe en brugt traktor til de frivillige i Hyllekrog/Saksfjed reservatet.
Traktoren er et længe savnet arbejds- og transportredskab i det 163 hektar store reservat med meget lange afstande.


Traktoren med brakpudser, som vil betyde en langt mere effektiv indsats i naturplejen, og som kan transportere de frivillige langt ud på Hyllekrogtangen når der f.eks. skal samles skrald på strandene. Foto: Lars Munk.