Søndag den 13. september 2009 mødte 10 gæve sønderjyske frivillige op med grensakse og gode armkræfter.

Egon Iversen beretter:

"Store dele af området var indtil 2005 bevokset med relativt store birketræer. Efter den store renovering i efteråret 2005 er der vokset en del nye skud op fra mange stubbe. Det er disse nye skud fra de gamle stubbe, som vi er interesseret i at holde nede, så birketræer ikke igen kommer til at dominere moseområdet. Vores formål er at bevare en lysåben moseflade. Efter en kort instruktion om dagens forløb var arbejdsstyrken klar til at gå i gang med programmet for ”Den store klippedag”...

De 2 billeder viser tydeligt vores indsats:


Opvækst af birk før Store Klippedag. Foto: Egon Iversen, september 2009. 
Klik på billedet for en større version.


Efter Store Klippedag - så effektive er 10 frivillige! Foto: Egon Iversen, september 2009.
Klik på billedet for en større version.