mandag 1. februar 2016
Jubilæumsårets turfolder er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i vores spændende reservater, som lokker med ekstra spændende ture i forbindelse med fondens 50 års jubilæum.
 
 tirsdag 24. juni 2014
Stormengene del af verdensnaturarv
UNESCO’s udpegning af den danske del af Vadehavet indeholder også Fugleværnsfondens reservat Stormengene.
 
 fredag 21. februar 2014
Turfolder 2014 er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i Fugleværnsfondens mange spændende reservater. Fugleværnsfondens turfolder 2014 er i hus og lokker med over 100 forskellige ture.
 
 tirsdag 12. marts 2013
Så er der fugl på programmet!
Fugleværnsfondens turfolder er netop udkommet, og den lokker med over 100 ture i fondens reservater i løbet af 2013.
 
 lørdag 29. december 2012
En nytårshilsen fra Fugleværnsfonden
Årsskriftet "Nyt fra Fugleværnsfonden" er udkommet og sendt til alle gode støtter og frivillige.
 
 mandag 11. juni 2012
Sønderjyske skolebørn trækker i arbejdstøjet
Bredebro Skole hjælper fugle og dyr ved at samle skrald på Rømø
 
 torsdag 13. oktober 2011
Fugleværnsfonden på Facebook
Følg Fugleværnsfonden på Facebook - profilen er "moderniseret" og opdateres ugentligt
 
 tirsdag 11. oktober 2011
Hils på formanden
Dansk Ornitologisk Forenings nye formand, Egon Østergaard, har påbegyndt en rundtur til nogle af de smukkeste steder i Danmark.
 
 tirsdag 2. marts 2010
Nu kan kaffen og fuglene nydes på kanten af Vadehavet
Fuglereservatet Stormengene ligger på kanten af Vadehavets store vidder. Fugleværnsfonden har forbedret publikums muligheder for viden om Vadehavets unikke natur. En ny flot folder er udarbejdet, og planchehalvtag og bord-bænkesæt er opstillet på p-pladsen ved Stormengenes nordlige ende.
 
 søndag 17. januar 2010
Rekord mange ture på Fugleværnsfondens reservater i 2010
Jagende havørn og vandrefalk på tætteste hold, rørdrummens hule pauken fra rørskovens dyb, nattergal for fuld udblæsning, vilde heste og majgøgeurt, smukke vadefugle i sommerdragt, sæl og marsvin fra havkajak, fantastiske rovfugletræk og meget, meget mere.
 
 mandag 21. december 2009
Gør juletur til fugletur
Naturen giver dejlige fugleoplevelser også om vinteren. Fugleværnsfondens reservater byder velkommen på stier og i fugletårne til masser af fugleoplevelser over hele landet.
 
 onsdag 15. juli 2009
Fugleværnsfonden udvider fuglereservat på Rømø
Fuglereservatet Stormengene på Rømø er blevet udvidet med 1,2 hektar efter, at Fugleværnsfonden har købt en naboparcel til reservatet. Dermed er endnu et værdifuldt område med en helt speciel og sjælden flora sikret for eftertiden.
 
 onsdag 28. maj 2008
Håndsrækning til de truede engfugle
På 6 af Fugleværnsfondens reservater planlægges naturpleje på engområder. Du kan direkte hjælpe vibe, rødben og gul vipstjert ved at give støtte til disse projekter.
 
 onsdag 23. maj 2007
Fugleværnsfonden kan forvandle landbrugsjord til natur
Private almennyttige fonde, som varetager naturbeskyttelsesformål, kan nu i medfør af lov om landbrugsejendomme få dispensation til at opkøbe jord med landbrugspligt med det formål at omdanne den dyrkede jord til natur.
 


fuglenesfristeder