Foto: Rødstjert af John Larsen

Fugleliv hele året
Om foråret og i sommeren myldrer det med fugle i de mange redekasser, som Fugleværnsfondens lokale frivillige arbejdsgruppe har hængt op i reservatet. Blandt andre yngler flere par broget fluesnapper og rødsjert i kasserne. 

Om sommeren kan man høre rødstjerten synge. Rødstjerthannen starter allerede længe før det bliver lyst. Ofte ser man fuglen vibrere med sin rustrøde hale – den røde stjert. Rødstjerten er en trækfugl og er kun ved Stubbe Sø fra sidst i april til midt i september.

Om efteråret kan du være heldig at opleve fiskeørnen styrtdykke mod vandoverfladen fra 20-30 meters højde i håb om en friskfanget fisk fra Stubbe Sø.

Om vinteren ses de fleste af vores ande- og svanearter, samt grå- og canadagås ved søen. Havørn, fiskeørn,skægmejse og isfugl ses også regelmæssigt.

 

fuglenesfristeder