Vil du være med?
Hvis du har lyst til at arbejde med praktisk naturbeskyttelse og naturpleje, er du meget velkommen til at tilslutte dig arbejdsgruppen. Alle kan være med, da opgaverne er meget forskellige. Det er op til dig selv, hvor tit du vil være med. Udover at lave et stykke arbejde til gavn for naturen, får du frisk luft og motion og hyggeligt samvær med mennesker, der har den samme interesse for fugle som dig.

Siden Fugleværnsfonden erhvervede reservatet ved Stubbe Sø i 2002 har en arbejdsgruppe på omkring 15 personer sørget for pleje og vedligeholdelse af området samt af Bogpeters Hytte, der er et fritidshus beliggende i skoven i den nordlige ende af reservatet. Gruppen mødes én gang om måneden (dog ikke i sommermånederne). Nogle laver praktisk arbejde, andre tæller fuglene op.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.

Du kan læse mere om frivilligt arbejde i Fugleværnsfonden her. 

Ny spange

Ny spange til Stubbe Sø er nu en realitetJoy har sendt os lidt billeder fra arbejdsgruppens arbejdsdag sidst i august 2017:

Fuglehuse og insekthoteller

Joy fra den frivillige arbejdsgruppe har sendt os denne lille billedopdatering fra februar 2014: Sidste år i juli opdagede vi et kæmpehul under vores bord-/bænkesæt...

Fugletur

 Blæst og svaler - Guidet fugletur 4/5 2012 ved Joy og Mads - læs her

Flittigt efterår

Flittigt efterår ved Stubbe Sø Joy skriver den 4. november 2011: Siden sommerferien har arbejdsgruppen: Malet huset, så det nu både ser pænere ud og også...

Indvielse af publikumsfaciliteter

Floder af kaffe blev brygget, og bjerge af rundstykker savet i Bogpeters Hytte ved indvielsen af de nye publikkumsfaciliteter. Reportage her

Egern på foderbrættet

Joy fra arbejdsgruppen har taget nedenstående foto af fuglebrættet udenfor BogPeters Hytte og skriver: "Pouls foderbræt til fugle viser sig at være et to-etages...

Arbejdsgruppen i sensommersol

AUGUST 2010 Arbejdsgruppen i sensommersol med Stubbe Sø i baggrunden. Foto: Joy Klein.

Deltagelse ved åbning af Nationalpark Mols Bjerge

Ved åbningen af Nationalpark Mols Bjerge 29. august 2009 deltog arbejdsgruppen med en stand på "markedspladsen". På trods af dårligt vejr var standen godt besøgt,...

Rydning af rødel og opsætning af piktogrammer

Rydning af rødel er en af de faste opgaver ved Stubbe Sø, her i november 2007. Fotos: Dubbeld Samplonius   Opsætning af piktogramstolper ved...

Fællestræf 2003

Fra arbejdsgruppernes fællestræf ved Stubbe Sø i 2003. Se fotoserie her

fuglenesfristeder