Floder af kaffe blev brygget, og bjerge af rundstykker savet i Bogpeters Hytte
ved indvielsen af de nye publikkumsfaciliteter. Reportage her