Vil du være med?
Hvis du har lyst til at arbejde med praktisk naturbeskyttelse og naturpleje, er du meget velkommen til at tilslutte dig arbejdsgruppen. Alle kan være med, da opgaverne er meget forskellige. Det er op til dig selv, hvor tit du vil være med. Udover at lave et stykke arbejde til gavn for naturen, får du frisk luft og motion og hyggeligt samvær med mennesker, der har den samme interesse for fugle som dig.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.

Du kan læse mere om frivilligt arbejde i Fugleværnsfonden her. 


Siden Fugleværnsfonden erhvervede reservatet ved Stubbe Sø i 2002 har en arbejdsgruppe på omkring 15 personer sørget for pleje og vedligeholdelse af området samt af Bogpeters Hytte, der er et fritidshus beliggende i skoven i den nordlige ende af reservatet. Gruppen mødes én gang om måneden (dog ikke i sommermånederne). Nogle laver praktisk arbejde, andre tæller fuglene op.

Plejeplanen
Arbejdsgruppen glæder sig over at Fugleværnsfondens plejeplan for reservatet nu er gennemført. En meget stor del af den oprindelige skov er blevet tyndet grundigt ud ved at fjerne især bjergfyr. De fældede træer er blevet hugget til flis og fjernet, og græsningsområdet er blevet udvidet ved etablering af et nyt el-hegn. Hegnet går nu også længere ud i søen, således at kreaturerne kan holde noget af rørskoven nede. Langs søen er en del buske fjernet for at gøre søbrinken mere åben, til gavn for bl.a. gæssene, der søger op på engen.

Formidling
Stubbe Sø er et oplagt sted at besøge - med eller uden madpakke! Der er etableret en markeret sti, der fører rundt i naturreservatet og ad en bræddesti ned til søen, hvor der er opsat bord og bænke. Der er også sat skilte op ved naturstien mellem Ebeltoft og Gravlev, således at besøgende nemt kan finde vej. Naturreservatet har sin egen folder, som også kan rekvireres på stedet. Fugleværnsfonden arrangerer også offentlige ture, især om foråret når de mange småfugle synger.

ElleFremtidige opgaver
Nu gælder det om at holde området nogenlunde som det ser ud efter rydningen i 2010. På engen skal vi fjerne de små elletræer, der skyder op hvert år, før de bliver for kraftige. Vi skal også begrænse spredningen af brombærbuskene på engen og på overdrevet. Arbejdet foregår om efteråret eller om vinteren, når der ingen risiko er for at forstyrre ynglefuglene.
Området ”plejes” ellers af kvier, der går her hele sommeren. De er gode til at holde græsset nede, men ellekrat og brombær er åbenbart ikke deres livret.
Det er meningen, at kvierne også skal holde den hegnede del af skoven lysåben, og at arbejdsgruppen derfor ikke skulle have så meget at gøre her. Men der er ellers nok at lave med at holde stien og fjerne de planter, der vokser op under el-hegnet.

Fuglekasser
Før området blev til et reservat under Fugleværnsfonden, var det ejet af en fugleelsker, der satte over 100 redekasser op i skoven. De er stadig flittig brugt af mejsefugle og af broget fluesnapper. Alle kasser er nummererede, og én gang om året gennemfører arbejdsgruppen en optælling af de ynglefugle, der bruger kasserne. Arbejdsgruppen sørger også for vedligeholdelsen af kasserne.

Bogpeters Hytte
Reservatet ved Stubbe Sø er specielt, idet det er det eneste af Fugleværnsfondens reservater, hvor der findes et fritidshus, kendt som ”Bogpeters Hytte”. En del af arbejdsgruppens tid går derfor også med vedligeholdelse af huset. Det første, gruppen gjorde, var at male huset udvendigt og delvis også indvendigt. Med tiden er der kommet nye senge og stole og gulvtæppe til. Der er kommet fuglebilleder op på væggene. Taqet er renoveret. En stor arbejdsopgave var at bygge et nyt brændeskur. Det står nu solidt og huser brænde og nogle arbejdsredskaber. Det var glædeligt at kunne konstatere, at træløberen, der havde rede i det gamle skur, flyttede over i det nye! Det er selvfølgelig også en arbejdsgruppeopgave at sørge for at der er brænde nok til gæsterne, der lejer hytten. Og at gøre hytten forårsren, før de første gæster kommer.


Ny spange til Stubbe Sø er nu en realitet
Joy har sendt os lidt billeder fra arbejdsgruppens arbejdsdag sidst i august 2017:

P10303221stubbesspange


Fuglehuse og insekthoteller til Stubbe Sø
Joy fra den frivillige arbejdsgruppe har sendt os denne lille
billedopdatering fra februar 2014:

Rævehul ved bænk

Sidste år i juli opdagede vi et kæmpehul under vores bord-/bænkesæt
nede ved søen. Det var åbenbart en ræv, der syntes det kunne være
en god indgang til en grav. Det tog rigtig lang tid at fylde hullet op igen!

 

Svend der sætter en hjemmelavet fuglekasse op - den er beregnet til
vendehals - vi må se om der kommer én! (eller helst to).

 

Kristian, Ursula og Arne i gang med at bygge det nye insekthotel, der
forventes at blive helt færdig i år.

 

Søen, som den ser ud lige nu - med et lag vand ovenpå isen. 


 Blæst og svaler - Guidet fugletur 4/5 2012 ved Joy og Mads - læs her


Flittigt efterår ved Stubbe Sø
Joy skriver den 4. november 2011:

"Det er vist et stykke tid siden vi korresponderede med hinanden, men det er ikke fordi vi ikke laver noget i reservatet. Siden sommerferien har arbejdsgruppen

  • Malet huset, så det nu både ser pænere ud og også harmonerer meget bedre med omgivelserne.
  • Repareret skorstenen, der var ved at krakelere og miste småstykker
  • Sat kyllingetråd over spangen på engen, da den var blevet alt for glat med alger
  • Konstrueret en stenbunke til krybdyr (der kan ses godt med kikkert fra stien)"

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stenhøj til krybdyr og måske padder. 


3. APPRIL 2011:
Floder af kaffe blev brygget, og bjerge af rundstykker savet i Bogpeters Hytte
ved indvielsen af de nye publikkumsfaciliteter. Reportage her


MARTS 2011:

Joy fra arbejdsgruppen har taget nedenstående foto af fuglebrættet udenfor BogPeters Hytte og skriver:

"Pouls foderbræt til fugle viser sig at være et to-etages foderbræt med fugle nederst og pattedyr øverst. Dyret har åbenbart fundet ud af at vippe toppen af fodersiloen væk og forsyne sig selv med solsikkefrø. Den har dog endnu ikke lært at sætte toppen tilbage igen."

egernfoderstubbe 600

Spætmejsen har fået konkurrence af et brunt egern. Foto: Joy Klein.


AUGUST 2010:

Arbejdsgruppen i sensommersol med Stubbe Sø i baggrunden. Foto: Joy Klein.


AUGUST 2009:

Ved åbningen af Nationalpark Mols Bjerge 29. august 2009 deltog arbejdsgruppen med en stand på "markedspladsen". På trods af dårligt vejr var standen godt besøgt, og der blev snakket med en del mennesker.

Stubbe Sø fuglereservatet blev præsenteret på to tavler med fotos og tekst.

På trods af riv og rusk blev teltet stående! Klik på billedet for en større version. 

Der ER noget med små drenge og udstoppede dyr! Klik på billedet for en større version.


Rydning af rødel er en af de faste opgaver ved Stubbe Sø,
her i november 2007.
Fotos: Dubbeld Samplonius


 

Stub ArbgrHOe

Opsætning af piktogramstolper ved Stubbe Sø. Peter Lange sveder ved synet af de
arbejdende. Foto: Hanne Øvlisen.

Fra arbejdsgruppernes fællestræf ved Stubbe Sø i 2003. Se fotoserie her