Udskriv

Vil du være med?
Hvis du har lyst til at arbejde med praktisk naturbeskyttelse og naturpleje, er du meget velkommen til at tilslutte dig arbejdsgruppen. Alle kan være med, da opgaverne er meget forskellige. Det er op til dig selv, hvor tit du vil være med. Udover at lave et stykke arbejde til gavn for naturen, får du frisk luft og motion og hyggeligt samvær med mennesker, der har den samme interesse for fugle som dig.

Siden Fugleværnsfonden erhvervede reservatet ved Stubbe Sø i 2002 har en arbejdsgruppe på omkring 15 personer sørget for pleje og vedligeholdelse af området samt af Bogpeters Hytte, der er et fritidshus beliggende i skoven i den nordlige ende af reservatet. Gruppen mødes én gang om måneden (dog ikke i sommermånederne). Nogle laver praktisk arbejde, andre tæller fuglene op.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.

Du kan læse mere om frivilligt arbejde i Fugleværnsfonden her.