Stubbe Sø – naturpleje og sangfugle
søndag 1. maj 2011 kl. 08:00

Vi går en tur på Naturstien fra Gravlev og gennem plantagen til Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø.
Her vil vi vise rundt og fortælle om arbejdet med naturpleje, der er blevet gennemført de seneste par år.
Vi fortsætter ned over engen til Stubbe Sø. Undervejs vil vi lytte til de mange sangfugle, bl.a. brogede fluesnappere, der yngler i reservatet.

Praktiske oplysninger:
Turen afsluttes med fælles formiddagskaffe i Bogpeters Hytte, der ligger i området. Medbring madpakke, samt vandfast fodtøj.
Vi går tilbage til P-pladsen ad naturstien. Hele turen er på ca. 5 km.


Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500m NV for Gravlev by (ved enden af Gravlev-Ebeltoft naturstien)

Turleder: Joy Klein, joyklein@post.tele.dk, tlf. 2325 8595

Reservat: læs mere om Stubbe Sø her