mandag 1. februar 2016
Jubilæumsårets turfolder er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i vores spændende reservater, som lokker med ekstra spændende ture i forbindelse med fondens 50 års jubilæum.
 
 fredag 21. februar 2014
Turfolder 2014 er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i Fugleværnsfondens mange spændende reservater. Fugleværnsfondens turfolder 2014 er i hus og lokker med over 100 forskellige ture.
 
 tirsdag 12. marts 2013
Så er der fugl på programmet!
Fugleværnsfondens turfolder er netop udkommet, og den lokker med over 100 ture i fondens reservater i løbet af 2013.
 
 lørdag 29. december 2012
En nytårshilsen fra Fugleværnsfonden
Årsskriftet "Nyt fra Fugleværnsfonden" er udkommet og sendt til alle gode støtter og frivillige.
 
 onsdag 11. april 2012
Stubbe Sø - Boghandler Petersens paradis
Tag med Joy Klein på en tur rundt i fuglereservatet på Mols, en film fra Nationalpark TV. De mange fuglekasser huser bl.a. broget fluesnapper og træløber.
 
 torsdag 13. oktober 2011
Fugleværnsfonden på Facebook
Følg Fugleværnsfonden på Facebook - profilen er "moderniseret" og opdateres ugentligt
 
 onsdag 6. april 2011
Fugle, formidling og formiddagskaffe på Djursland
En smuk, stor tornskade var sidste vintergæst i Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø på Djursland, da nye publikumsfaciliteter blev indviet den 3. april med guidet tur og udendørs traktement
 
 torsdag 31. marts 2011
Overvågningsseminar på Trente Mølle 26.-27. marts
Solen strålede fra en skyfri himmel, fuglene sang, og 19 af Fugleværnsfondens frivillige ildsjæle var klar til at blive introduceret til det nye overvågningsprogram.
 
 søndag 17. januar 2010
Rekord mange ture på Fugleværnsfondens reservater i 2010
Jagende havørn og vandrefalk på tætteste hold, rørdrummens hule pauken fra rørskovens dyb, nattergal for fuld udblæsning, vilde heste og majgøgeurt, smukke vadefugle i sommerdragt, sæl og marsvin fra havkajak, fantastiske rovfugletræk og meget, meget mere.
 
 mandag 21. december 2009
Gør juletur til fugletur
Naturen giver dejlige fugleoplevelser også om vinteren. Fugleværnsfondens reservater byder velkommen på stier og i fugletårne til masser af fugleoplevelser over hele landet.
 
 onsdag 10. juni 2009
Fuglene ved Stubbe Sø på Mols kvitterer lystigt for naturpleje og nye fuglekasser
Fuglelivet har taget godt imod de nye levesteder, som er skabt efter et større naturgenopretningsprojekt på Fugleværnsfondens område ved Stubbe Sø på Mols. Hedelærke og rødrygget tornskade er rykket ind på de overdrev, som er genskabt efter sidste efterårs naturpleje.
 
 fredag 3. oktober 2008
Naturplejeprojekt genskaber 5 hektar overdrev og hede ved Stubbe Sø på Mols
Et større naturgenopretningsprojekt på Fugleværnsfondens ejendom ved Stubbe Sø har i sommer medført radikale forandringer i landskabet. 4 hektar skov er blevet tyndet grundigt og på 5 hektar er stort set al trævækst fjernet.
 
 onsdag 23. maj 2007
Fugleværnsfonden kan forvandle landbrugsjord til natur
Private almennyttige fonde, som varetager naturbeskyttelsesformål, kan nu i medfør af lov om landbrugsejendomme få dispensation til at opkøbe jord med landbrugspligt med det formål at omdanne den dyrkede jord til natur.
 
  tirsdag 4. oktober 2005
Rødlistet Rovflue har fundet et fristed ved Stubbe Sø
Forholdene på Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø er ideelle for Danmarks største Rovflue. Arten er i tilbagegang i Danmark og andre europæiske lande på grund af aftagende kvæggræsning på sandet jord og behandling af kvæg med ormemidler
 
  tirsdag 23. august 2005
Sølvhåret Stiletflue har fået sand under tæerne ved Stubbe Sø
Fugleværnsfondens naturpleje ved Stubbe Sø fik Sølvhåret Stiletflue til at slå sig ned i den ”indlandsklit”, som køernes trampen havde slidt i vegetationen.
 


fuglenesfristeder