Svartingedalen
Foto: Jesper Just Nielsen

Størrelse: 27 hektar

Generel information: Svartingedalen er Fugleværnsfondens nyeste naturreservat opkøbt i november 2017. Det 27 hektar store skovområde ligger i en af Bornholms frodige sprækkedale, øst for Hasle og opfylder et ønske om mere skov som naturtype til fondens arealer.
Udover de mange hulerugende fugle, huser området ravn samt en lang række andre arter, primært skovfugle. Den i dag næsten totalt ukendte dal er en hengemt naturperle og engang en af øens absolutte turistattraktioner. Og ikke uden grund. Ad en natursti vandrer man først gennem en smal dal med høje klippesider på begge sider, hvorefter området åbner sig lidt mere, og på en skråning ligger en såkaldt jættebold – en kæmpestor vandreblok, som en svensk jætte kastede efter Clemens Kirke, men ramte ved siden af! Den skjulte dal rummer et paradis af fugle, sommerfugle og andre dyr samt spændende flora, som fx naturlige forekomster af liden lærkespore, tyndakset gøgeurt og tre forskellige slags anemoner. 

Naturtype: Svartingedalens skovbevoksede sprækkedal rummer mange løvtræer, hvoraf en del af dem er op til 300 år gamle. Skoven har en høj diversitet, både hvad angår antal af ynglesteder og udbuddet af insekter og flora, som danner et godt grundlag for mange fuglearter. Udover områdets generelt store naturrigdom, er det en optimal ynglelokalitet for hulerugende fugle.

Faciliteter for besøgende: Alle besøgende er velkomne og har adgang via en sti i dalsænkningen, som giver oplevelsen af at gå i en tætbevokset urskovslignende natur. Åen snor sig langs med stien, og små gangbroer sørger for, at man kommer tørskoet igennem. Undervejs møder man væltede træer og store gamle træer er smukt bevokset med vedbend og vild kaprifolie.

Guidede ture: Mere info på vej

Bedste årstid for besøg: Forår og Sommer - mere info på vej

Sådan kommer du dertil: Mere info på vej

kort svartinge