Fugleværnsfondens arbejdsgruppe på Langeland er et velfungerende team på 25 fugle- og naturinteresserede mænd og kvinder. Vi dækker et meget bredt felt hvad angår interesser og evner, så vi har i tidens løb lavet alt fra renovering af fugletårne, gangbroer, fuglekasser, rørhøst, høslæt, til guidede ture i de to reservater, vi dækker. Skulle du ønske optagelse i gruppen, så send et par ord om, hvad du kan, og i hvilket omfang du vil arbejde.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.

Herunder kan du få et indblik i gruppens forskellige aktiviteter.

Nyt flydeskjul ved Tryggelev

Arbejdsgruppen hjælper til med det nye skjul ved Tryggelev og Børge fra arbejdsgruppen beretter: "Det bliver rigtig flot, når først stråtaget kommer på det...

MILDE VINDE over Sydlangeland

En lille hardcore undergruppe af guidere viser fugle frem den første søndag i hver måned. Fra 10-12 i tårnet i Gulstav Mose, og fra kl. 13- ca.15 skimmer man...

Planlægningsmøde

Planlægningsmøde med indbygget hygge  - Christinas bortsch giver varmen på en ellers kold og klam novemberaften  

Planlægningsmøde

Gruppens forårsplanlægningsmøde afholdes altid ved hytten i Tryggelev Nor. Som regel i godt vejr. Inden vi går i gang, får Børge og Jens tid til at hænge...

Arbejdsdag

En enkelt ø i Nørreballe Nor ryddes for opvækst, og en poppel ved p-pladsen stynes. Da den lille gruppe ihærdige øryddere ankom til "Hjerteøen" i gummibåd,...

Gyvelsnapperen

...

Rydning på yngleøer

Hvert år i sensommeren slåes de kunstige øer i Nørreballe Nor for grov opvækst, der generer ynglefuglene om foråret. Turen gennem norets mudder er besværlig...

Ørneplatform

Måske forstår havørne mere end man lige regner med? I hvert fald sidder Langelands havørne stadig på lidt afstand af den nyopsatte ørneplatform. Næsten autoritetstro...

Planlægningsmøde og ørneplatform

Juni-august 2009 - Så kunne projekt Ørneplatform endelig holde rejsegilde! En ca. 8 meter høj robiniepæl med en redeplatform og "grene" øverst er rejst...

Bænkesæt

Fugleværnsfondens dejlige reservat er på det seneste blevet beriget med 3 bænkesæt, så der nu er endnu bedre muligheder for at indtage madpakken ude midt i...
1  2   

fuglenesfristeder