fredag 23. december 2005

Ravnstrup Sø inviterer rørdrummen indenfor

En række tiltag på Fugleværnsfondens reservat ved Ravnstrup Sø, skal blandt andet forbedre mulighederne for, at den fåtallige rørdrum indfinder sig i rørskoven langs søens breder.

af Martin Holm

Der er gennem det seneste år foretaget en omfattende naturgenopretning og vedligeholdelse ved Ravnstrup Sø på Midtsjælland. Fugleværnsfondens arbejdsgruppe har været trukket i arbejdstøjet for at udføre en mængde plejetiltag på fondens reservat.

Inspireret af et studiebesøg hos engelske Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) er der blevet foretaget et såkaldt afskrab af rørskoven i den nordlige ende af søen. På RSPB’s reservat Minsmere i det østlige England har en tilsvarende indsats afstedkommet, at den sjældne rørdrum har indfundet sig i pæne antal og nu regnes for en relativ almindelig ynglefugl i området. Fugleværnsfonden vil derfor forsøge at gentage succesen og der er med det samme anledning til at håbe på det bedste, i det en enlig rørdrum blev observeret på reservatet d. 27. november 2005.

Det er ikke kun rørdrummen, der nyder godt af naturplejen. Både butsnudet og spidssnudet frø er gået frem i antal.

Arbejdsgruppen har endvidere ryddet et større pilekrat, der nu ligger og venter på at blive hugget til flis i løbet af vinteren. Fugleværnsfondens i forvejen fem får har fået selskab af yderligere et par pensionerede får, der nu skal bruge deres velfortjente otium på bl.a. at bekæmpe bjørneklo og sørge for den helt rette overdrevsstemning.

Endelig er en ny natursti under anlæggelse, men den er endnu ikke færdig og må således ikke benyttes, hvilket et nyt forbudsskilt forkynder. 

Information
Den nye sø.
Engen nord for søen.
"Fugleværnsfondsfår".
Forbudsskiltet ved den nye sti.
Nordbassinet.
Urskoven i vinterdragt.
Relaterede reservater:
 - Ravnstrup Sø

Relaterede nyheder
 - Shelter ved Ravnstrup Sø, overnatning nu uden får
 - Tag på fugletur til Ravnstrup sø - nye muligheder for store fugleoplevelser

Relaterede links
 - Læs om rørdrummen her