tirsdag 5. oktober 2010

Baltic Flyway sætter fokus på fugletræk på tværs af Fehmern Bælt

Fugleværnsfonden er aktør i et treårigt EU-støttet tværnationalt projekt. Projektet får betydning for reservaterne på Nyord og Saksfjed-Hyllekrog

af Søren Ferdinand Hansen og Ingrid Hostrup Petersen

I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm og en række tyske organisationer som NABU, Landschaftpflegeverein Dummesdofer Ufer og Fehmarn Umweltrat deltager Fugleværnsfonden i et EU-støttet naturprojekt for nogle af de vigtigste fugleområder på begge sider af Fehmern bæltet i henholdsvis Danmark og Tyskland. Herved er det lykkedes Fugleværnsfonden at få vigtige samarbejdspartnere med en stor viden om naturbeskyttelse og formidling til at inspirere det fremtidige arbejde med reservaterne Saksfjed/Hyllekrog og Nyord.

Fuglene kender ingen grænser. Derfor er samarbejdet vigtigt. Trækfuglene, der forlader Danmark ved Fugleværnsfondens reservat Hyllekrog, møder det europæiske fastland på Fehmern. Her ligger Walnau reservatet, som er et helt naturligt søsterreservat til Saksfjed Hyllekrog, med et stort sammenfald i ynglefugle og naturtyper.

Projektet fokuserer på tre indsatsområder:

TVÆRNATIONALT SAMARBEJDE OMKRING FUGLESTATIONER OG RESERVATER PÅ FUGLEFLUGTSLINJEN
Via det grænseoverskridende samarbejde knyttes Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog sammen med de tyske reservater Wallnau og Nördlicher Seeniderung på Fehmern. Disse tre reservater er knyttet sammen som en naturlig biologisk enhed for fuglebestandene og beliggende kun adskilt af Fehmern Bælt.
En af Fugleværnsfondens styrker er, at vi i mange år har været førende inden for formidling af fugle. Den viden vil vi gerne dele med vores tyske partnere. Derfor arrangerer Fugleværnsfonden blandt andet en studietur til nogle af de steder, hvor vi mener tyskerne vil kunne lære af os. Da Fugleværnsfonden også har et samarbejde med svenske fugleområder, bliver der i marts 2011 arrangeret et besøg til blandt andet Kristianstads Vattenrikes nye informationscenter.


NATURBESKYTTELSE TIL FREMME AF BIOLOGISKE SÆREGENHEDER, HERUNDER LIVSRUM FOR TRÆKFUGLENE
Projektet giver mulighed for, at der kan udarbejdes en plejeplan for Fugleværnsfondens reservat Nyord Enge på Møn. Fugleværnsfonden vil få hjælp fra nogle af de tyske reservater i forbindelse med udarbejdelsen af plejeplanen, og det vil helt klart betyde et kvalitetsløft. Planen skal være færdig i 2012.


FREMME AF OPLEVELSESMULIGHEDER I NATUREN MED FOKUS PÅ TRÆKFUGLENE LANGS BALTIC FLYWAY
Projektet omhandler en lang række formidlingsorienterede tiltag for at øge befolkningens bevidsthed om regionens betydning for fugletræk. På Nyord afholder Fugleværnsfonden særlige trækfugledage i fugletårnet. Udstillingen i fugletårnet og i naturcenter Hyldevang vil blive forbedret blandt andet således, at også mange tyske gæster får større glæde af at besøge fugletårnet på Nyord. Ligeledes indgår udviklingen af et udstillingskoncept i Fyrtårnet på Hyllekrog i projektet.

Læse mere på projektets hjemmeside: www.balticflyway.dk