onsdag 27. juni 2012

Danmarks sjældneste fisk genfundet i Sølsted Mose

Ikke siden 2008 er den truede fisk, dyndsmerlingen, blevet set herhjemme. Men onsdag den 20. juni dukkede den pludselig igen op til overfladen, i Fugleværnsfondens reservat, Sølsted Mose.

af Allan Gudio Nielsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden