mandag 2. maj 2022

Indvielse: Nyt naturreservat skal være fristed for fuglene

Med det nye naturreservat kan nordsjællændere og turister se frem til endnu flere fugleoplevelser i det smukke naturområde

af Stine Bærentzen

I den stille skov i Fugleværnsfondens nyeste naturreservat kan du normalt kun høre fuglesang og den karakteristiske trommen fra stor flagspætte. Men på denne solrige lørdag i april blander stemmerne fra de godt 100 gæster sig så fint med fuglenes melodiske sang og trommen.

De godt 100 gæster er med til at indvie naturreservatet og fejre, at fuglene nu får endnu bedre levevilkår. Med det nye naturreservat vil Fugleværnsfonden beskytte et stykke gammel skov og arbejde for at sikre levesteder til fuglearter, der er tilpasset denne naturtype.

Fugleværnsfonden køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark for at sikre levesteder til vilde fugle - især de truede og sårbare arter. Og i november 2019 købte Fugleværnsfonden cirka 15 hektar af det i alt 260 hektar store naturområde i Nordsjælland, der har egnsnavnet Rusland. Stednavne som Rusland og Sibirien findes flere steder i Danmark og er blevet brugt om øde og afsidesliggende steder.

Sikrer et godt levested for fuglene
I Fugleværnsfonden glæder vi os over, at det netop er dette område, som fonden har fået mulighed for at købe.

”Rigtig mange af fugleværnsfondens naturreservater er jo præget af våde områder. Skove har ikke været særligt godt repræsenteret, og derfor er det jo en ekstra glæde, at dette naturreservat faktisk er en skov med rigtig mange gamle træer, stor variation og et spændende fugleliv”, siger formand i Fugleværnsfonden Martin Iversen i sin tale ved indvielsen i det smukke naturområde.

Det er borgermester i Gribskov Kommune Bent Hansen (V), der indvier naturreservatet ved at klippe det røde bånd over. Han glæder sig over Fugleværnsfondens indsats med at sikre et godt levested for fuglene og fortæller, at han værdsætter det arbejde, som de frivillige i Fugleværnsfonden udfører i naturreservatet.

”Jeg ved, at der er lagt rigtig mange frivillige timer i det her og rigtig meget arbejde. Og det er noget, vi alle sammen sætter stor pris på. Vedligehold er aldrig noget, der kommer af sig selv, det kræver en indsats”, siger borgmesteren.

Fugleværnsfondens engagerede frivillige og naturvejledere er allerede godt i gang med at passe på naturen i naturreservatet og skabe gode rammer for natur- og fugleoplevelser for de besøgende. For eksempel gør de frivillige en stor indsats med at optælle fugle, sætte redekasser op og afholde gratis, guidede ture i naturreservatet.

Naturreservatet består primært af gammel løvskov suppleret med gran og fyr flere steder. Området har i mange år fået lov at passe sig selv, nogle steder med træer, som er mere end 150 år gamle. Her yngler blandt andet stor flagspætte, grå fluesnapper, træløber og korttået træløber.

Skoven indgår i et større mosaiklandskab i naturområdet Rusland med tilgroet hede med lyng og enebær, mose, overdrev, rigkær og eng. Ude i det åbne område forekommer hedelærke og rødrygget tornskade.

FAKTA OM NATURRESERVATET
Fugleværnsfonden købte naturreservat på 14,8 ha i november 2019, men indvielsen finder først sted nu på grund af coronapandemien.

Natureservatet udgør en del af det lokalt og nationalt kendte naturområde Rusland, som ligger mellem Dronningmølle og Hornbæk i Nordsjælland. Naturreservatet er en del af Pandehave Å fredningen og af Natura 2000 habitatområdet nr. 132 Rusland. 

Information
Borgermester i Gribskov Kommune Bent Hansen indvier det nordsjællandske naturreservatet
Godt 100 fugleentusiaster, samarbejdspartnere, frivillige og repræsentanter fra DOF og Fugleværnsfonden var med til at indvie naturreservatet og fejre, at fuglene har fået et levested i Rusland i Nordsjælland
Borgmester i Gribskov Kommune Bent Hansen (tv) og formand for Fugleværnsfonden Martin Iversen
Til indvielsen kunne gæsterne tage med på en guidet fugletur i naturreservatet i Rusland i Nordsjælland
Halemejsen er en af de fugle, der lever af skovens spisekammer