onsdag 11. april 2007

Isfuglen bydes velkommen ved Ravnstrup Sø

Fugleværnsfonden har budt Danmarks flotteste fugl, isfuglen, velkommen til reservatet Ravnstrup Sø ved Næstved. I påskeferien er der bygget tre flotte isfugle redekasser ved søen, hvorved chancen for at isfuglen begynder at yngle ved søen øges markant.

af Søren Ferdinand Hansen

I påsken har der været udenlandske håndværkere ved Ravnstrup Sø. Den tyske isfuglespecialist ”Der Eisvogelmann” Horst Boedler, som lever af at bygge kasser til isfuglen, brugte en hel dag sammen med sin søn på at bygge tre redekasser, som nu er indflytningsklare for isfuglen. Frivillige fra Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe hjalp til med at skaffe træ og transportere lerjord.

Det er ikke helt almindelige fuglekasser, eftersom de skal efterligne isfuglenes naturlige redested - en leret skrænt ved et vandløb eller en sø. Derfor består kasserne af en træramme, som fyldes med tung lerjord, hvori redehulen formes. Redekassen af lerjord placeres på en stabel tykke granrafter, så den hæves ca. 1, 5 meter over terræn. Hver kasse vejer op mod et ton.

Isfuglen ses ofte ved Ravnstrup Sø, men dog kun sjældent i ynglesæsonen. Sandsynligvis pga. manglende redemuligheder. Føden, som især består af småfisk, er der nemlig masser af i søen.

Der Eisvogelmann har opført mere end 400 isfuglekasser i Tyskland og i Danmark. Isfuglen lader sjældent vente længe på sig og Horst Boedler forventer da også, at der er rigtig god chance for at se isfuglen ved Ravnstrup Sø. Baggrunden for at der bygges mere end én kasse er, at isfuglen kan have op til 4 kuld pr. sæson, men samme redehule bruges aldrig to gange i træk. For at optimere ynglesuccessen skal der derfor altid bygges mindst to kasser. Isfuglekasserne er placeret tæt ved naturstien ved Ravnstrup Sø, så de besøgende har god mulighed for at opleve isfuglene.

Fugleværnsfonden har brugt ca. 30.000 kr. på projektet. Yderligere oplysninger om isfugleprojektet fås ved henvendelse til Fugleværnsfondens biolog Søren F. Hansen på tlf. 33 28 38 39

Du kan støtte Fugleværnsfondens arbejde ved at indbetale et støttebidrag - se linket i højre menu.