torsdag 23. marts 2023

Overdrevets nye sort

Bestanden af sortstrubet bynkefugl er gået frem i Danmark. Det bliver også bemærket i naturreservater som Saksfjed-Hyllekrog, Tryggelev Nor, Sølsted Mose og Stormengene, hvor den yngler.

af Jørn Dyhrberg Larsen

Den sortstrubede bynkefugl er en smuk lille fugl. Hannen er karakteristisk med sin røde underside, hvide halskrave og sit knaldsorte hoved. Hunnen og ungfuglene er mere afdæmpede i farverne. Er du på en af dens foretrukne naturtyper som heder, hedemoser, klitter eller overdrev opdager du den ofte, når den sidder i toppen af en busk eller på et hegn. Her holder den udkig efter insekter, som den fanger, når den tager på korte udflugter fra udsigtsposten. Er du tæt på redestedet, advares du med et hårdt ”tak”, som minder om lyden fra to sten, som slås mod hinanden.

Sortstrubet bynkefugl er en ret ny ynglefugl i Danmark. I starten af 1940’erne begyndte den at yngle i Sønderjylland og forsvandt igen fra landet i en periode mellem 1960’erne og 1990’erne for derefter atter at indfinde sig som dansk ynglefugl. Denne gang var der tale om en større ekspansion fra Tyskland, og den sortstrubede bynkefugl har bredt sig op igennem landet primært langs den jyske vestkyst. Det skal ses i sammenhæng med artens præferencer for tørre, åbne og relativt næringsfattige områder, som er mere almindelige i Vestdanmark.

På globalt plan er sortstrubet bynkefugl udbredt i Midt- og Sydeuropa, dele af Afrika og store dele af Asien. I resten af Europa går det også fremad for den sortstrubede bynkefugl, som blandt andet også siden år 2000 er begyndt at yngle i Sydsverige. Klimaændringer er sandsynligvis forklaringen på, at arten kan skubbe nordgrænsen af udbredelsesområdet længere mod nord.

I Fugleværnsfondens reservater har man også kunnet registrere en markant stigning i forekomsten af sortstrubet bynkefugl. Den blev registreret første gang i 2001 i fire forskellige reservater– Vaserne, Tryggelev Nor, Søgård Mose og Nyord. Siden da er sortstrubet bynkefugl blevet en fast ynglefugl i flere af fondens reservater, og den kan opleves ynglende i Saksfjed-Hyllekrog, Tryggelev Nor, Sølsted Mose og Stormengene for at nævne nogle stykker. Det bliver spændende at følge artens udvikling i de kommende år – om den sortstrubede bynkefugl har nået kapaciteten i Danmark eller om den vil fortsætte sin fremgang. 

Information