lørdag 9. september 2006

Vellykket naturgenopretning på Langeland

Lørdag d. 9. september blev et meget vellykket naturgenopretningsprojekt indviet i Tryggelev Nor på Sydlangeland. I det friske septembervejr klippede Prins Joachim den røde silkesnor og gik herefter med fugleguiderne gennem noret til det nye observationsskjul, hvorfra fuglene kunne opleves på tætteste hold.