onsdag 19. september 2007

Herut med hyben

Asiens rynkede rose, hybenrosen, truer med at forvandle varieret dansk kystnatur til ensformige stikkende plantetæpper. I værste fald kan hybenkrattene dække så store områder, at sanglærken og engpiberen risikerer at miste terræn. Derfor har man i Fugleværnsfonden (FVF) taget kampen mod den indførte plante op. Våbnet er skoleelever med hang til manuelt arbejde.

af Jan Skriver

Dens latinske navn, ”rosa rugosa” lyder som ren poesi, men i praksis er den rynkede rose en dominerende, stikkende djævel, som skygger indfødte danske planter ihjel og forringer fugleområder.

Men nu er kampen i gang hos Fugleværnsfonden (FVF), der er en del af Dansk Ornitologisk Forening (DOF). En af fronterne ligger i reservatet Hyllekrog på Lolland.
En klasse fra Bredebro Skole i Sønderjylland, der bruger aktiv naturpleje som en del af undervisningen, har været tre dage på Hyllekrog, hvor mottoet er ”herut med hyben”.

- Vi har vel ryddet et område på størrelse med en lille håndboldbane, og vi har bevist, at det kan lade sig gøre at fjerne hybenkrattene, hvis der er vilje og knofedt til stede. Generelt bliver der i dag taget alt for let på bekæmpelsen af rynket rose i Danmark, selv om planten står på listen over såkaldt invasive arter, der kan true vores oprindelige natur, siger Allan Gudio Nielsen, der er naturvejleder i Fugleværnsfonden.

Han opfordrer grundejerforeninger og kommuner til at gøre en langt mere aktiv indsats for at bekæmpe den rynkede rose, som i 1800-tallet blev indført til Danmark fra den nordøstlige del af Asien. Ved ankomsten fik den tildelt en rolle som prydplante, men i 1875 blev den rynkede rose første gang konstateret i den danske natur. Den havde forvildet sig ud i det fri, hvor den blev et voksende problem særligt langs vores kyster.

Resten er historie, som man siger. Og i dag dækker hybenkrattene store områder på visse egne.
I 2003 lavede Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) et tjek på en række beskyttede kyster på Djursland. Her viste det sig, at op imod 80 procent af strandarealet var invaderet af rynket rose.
- Det er vigtigt, at man ved bekæmpelsen får taget krattene helt op, og får pillet hybenfrugterne fri af stænglerne, så man undgår ny selvsåning.

Drengene fra Bredebro Skole fjernede med håndkraft og ved brug af spade og greb de stikkende planter med rødder og det hele. Efter tre dage kunne vi tydeligt se, at bekæmpelsen havde gjort en forskel. Hvis vi lader stå til i et reservat som Hyllekrog, risikerer vi, at hybenkrat vil dække nogle af lærkernes og engpibernes yngleterræner, ja, det kan måske ligefrem komme til at gå ud over viberne, siger Allan Gudio Nielsen.

Fugleværnsfonden, der ejer og driver 18 reservater på i alt 850 hektar jævnt fordelt i landet, vil have den rynkede rose helt ud af sine landskaber. Flere steder er der sat kreaturer ind i naturplejen. Men der skal hårdt manuelt arbejde til for at rydde op i krattene, lyder budskabet fra Hyllekrog.

- Selvfølgelig kræver det anstrengelse, men pointen er, at bekæmpelsen af denne floraforurening, som gør vores natur fattigere, nytter. Hvis man virkelig vil ondet til livs, kan det lykkes, siger naturvejlederen i Fugleværnsfonden.

Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Friluftsrådet i 2004 udgivet hæftet: "Beskyt den vilde flora langs kysterne".
I hæftet, der har undertitlen "Rynket rose og andre indførte planter udrydder oprindelige og værdifulde plantesamfund", kan man læse en række anbefalinger til at erstatte ”rosa rugosa” med beplantninger på danske rødder.
Vi har klitroser, æbleroser og hunderoser, som har vokset her i landet i århundreder og som hører vores natur til. De bør bruges i stedet for de fremmede hyben, der har vist sig at være så robuste og aggressive, at de breder sig på bekostning af strandplanter som for eksempel gul evighedsblomst, harekløver, strand-mandstro og smalbladet timian.

Yderligere oplysninger hos fås Fugleværnsfonden, Dansk Ornitologisk Forening. 33 28 38 00.
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen, tlf. 33 28 38 16 (direkte).
 

Information